Gå direkt till huvudinnehållet

Behçets sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Vaskulitsjukdom med misstänkt autoimmun genes. 
Förekomst:
Cirka 5 per 100 000 invånare, vanligast hos personer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Insjuknandet är vanligast hos personer 25–35 års ålder. 
Symtom:
Smärtsamma sår i munnen (afte, vanligast), sår på könsorganen. Inflammation i ögon, hud, tarm, leder, nerver och hjärna/hjärnhinnor kan förekomma. Sjukdomskänsla, feber och trötthet är vanligt.
Kliniska fynd:
Beror på presentationen, se Symtom.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på kliniska kriterier. En rad andra sjukdomar behöver uteslutas. 
Behandling:
Behandling med systemiska eller lokala immunosuppressiva läkemedel.