Hyperhidros

  • Definition:Ofysiologisk/uttalad svettning, lokal eller generaliserad. Delas in i primär och sekundär form.
  • Förekomst:Prevalensen anges vanligen till cirka 3 %. 
  • Symtom:Lindriga–svåra svettningar från olika områden på kroppen. 
  • Kliniska fynd:Inga vid primära former. Vid sekundära former kan tecken på bakomliggande sjukdomar finnas. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes i vanliga fall. Vid misstanke om sekundär hyperhidros rekommenderas blodprover och eventuellt bilddiagnostik. 
  • Behandling:Vanliga behandlingsalternativ består av lokalbehandling med aluminiumklorid, antikolinergika, jontofores och botulinumtoxin.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.