Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperhidros

Senast reviderad:


Definition:
Ofysiologisk/uttalad svettning, lokal eller generaliserad. Delas in i primär och sekundär form.
Förekomst:
Prevalensen anges vanligen till cirka 3 %. 
Symtom:
Lindriga–svåra svettningar från olika områden på kroppen. 
Kliniska fynd:
Inga vid primära former. Vid sekundära former kan tecken på bakomliggande sjukdomar finnas. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes i vanliga fall. Vid misstanke om sekundär hyperhidros rekommenderas blodprover och eventuellt bilddiagnostik. 
Behandling:
Vanliga behandlingsalternativ består av lokalbehandling med aluminiumklorid, antikolinergika, jontofores och botulinumtoxin.
 1. Swartling C, Brismar K, Aquilonius SM, et al. Hyperhidros - det "tysta" handikappet. Lakartidningen. 2011;108(47):2428-32. PubMed  
 2. McConaghy JR, Fosselman D. Hyperhidrosis: Management Options. Am Fam Physician. 2018;97(11):729–734. PMID:30215934. PubMed  
 3. Ohshima Y, Tamada Y. Classification of Systemic and Localized Sweating Disorders. Curr Probl Dermatol. 2016;51:7–10. PMID:27584957. PubMed  
 4. Shayesteh A, Janlert U, Brulin C, et al. Prevalence and Characteristics of Hyperhidrosis in Sweden: A Cross-Sectional Study in the General Population. Dermatology. PMID:27576462. PubMed  
 5. Strutton DR, Kowalski JW, Glaser DA, et al. US prevalence of hyperhidrosis and impact on individuals with axillary hyperhidrosis: results from a national survey. Journal of the American Academy of Dermatology. 2004 Aug;51(2):241-8. PubMed  
 6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hyperhidros. 2016-05-01 (Hämtad 2020-01-09). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. Behandling av primär lokaliserad hyperhidros i offentlig sjukvård. December 2017 (Hämtad 2020-01-09). ssdv.se  
 8. Mold JW, Holtzclaw BJ, McCarthy L. Night sweats: a systematic review of the literature. J Am Board Fam Med. 2012;25(6):878–893. PMID:23136329. PubMed  
 9. Hashmonai M, Cameron AEP, Connery CP, et al. The Etiology of Primary Hyperhidrosis: A Systematic Review. Clin Auton Res. 2017;27(6):379–383. PMID:28823102. PubMed  
 10. Mold JW, Roberts M, Aboshady HM. Prevalence and predictors of night sweats, day sweats, and hot flashes in older primary care patients: an OKPRN study. Annals of family medicine. 2004 Sep-Oct;2(5):391-7. PubMed  
 11. Smetana GW, Aronson MD, Kunins L. Evaluation of the patient with night sweats or generalized hyperhidrosis. UpToDate. Last updated Sep 25, 2019 (Hämtad 2020-01-10). www.uptodate.com  
 12. Region Örebro län. Hyperhidros. 2017-09-07 (Hämtad 2020-01-10). www.regionorebrolan.se  
 13. Region Gävleborg. Råd angående handläggning av pat med HYPERHIDROS - Hudkliniken. 2019-02-21(Hämtad 2020-01-10). www.regiongavleborg.se  
 14. Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin 2019 (Hämtad 2020-01-10). skr.se  
 15. Hornberger J, Grimes K, Naumann M, et al. Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2004 Aug;51(2):274-86. PubMed  
 16. Hög nöjdhet med botulinumtoxin vid palmar hyperhidros. Läkartidningen.se 2015-01-22. www.lakartidningen.se  
 17. Västra Götalandsregionen. Behandling och uppföljning av hyperhidros. Datum saknas (Hämtad 2020-01-10). alfresco.vgregion.se  
 18. Dressler D, Adib Saberi F, Benecke R. Botulinum toxin type B for treatment of axillar hyperhidrosis. Journal of neurology. 2002 Dec;249(12):1729-32. PubMed  
 19. Rosell K, Hymnelius K, Swartling C. Botulinum toxin type a and B improve quality of life in patients with axillary and palmar hyperhidrosis. Acta dermato-venereologica. 2013 May 2;93(3):335-9.
 20. Botulinumtoxinbehandling av hyperhidros från andra delar av kroppen än armhåla, händer och fötter. SBU. 2016. www.sbu.se  
 21. Kim WO, Kil HK, Yoon KB, Yoo JH. Treatment of generalized hyperhidrosis with oxybutynin in post-menopausal patients. Acta dermato-venereologica. 2010 May;90(3):291-3.
 22. Cruddas L, Baker DM. Treatment of primary hyperhidrosis with oral anticholinergic medications: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(6):952–963. PMID:27976476. PubMed  
 23. Gray S L., Anderson ML, Dublin S,et al. "Cumulative Use of Strong Anticholinergic Medications and Incident Dementia". JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-407. PubMed  
 24. Schlereth T, Dieterich M, Birklein F. Hyperhidrosis--causes and treatment of enhanced sweating. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(3):32–37. PMID:19564960. PubMed  
 25. Wollina U, Kostler E, Schonlebe J, Haroske G. Tumescent suction curettage versus minimal skin resection with subcutaneous curettage of sweat glands in axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2008 May;34(5):709-16. PubMed  
 26. Glaser DA, Coleman WP, 3rd, Fan LK, et al. A randomized, blinded clinical evaluation of a novel microwave device for treating axillary hyperhidrosis: the dermatologic reduction in underarm perspiration study. Dermatol Surg. 2012 Feb;38(2):185-91. PubMed  
 27. Lodi A, Betti R, Chiarelli G, et al. Epidemiological, clinical and allergological observations on pompholyx. Contact dermatitis. 1992 Jan;26(1):17-21. PubMed  
 28. Swartling C, Naver H, Lindberg M, Anveden I. Treatment of dyshidrotic hand dermatitis with intradermal botulinum toxin. Journal of the American Academy of Dermatology. 2002 Nov;47(5):667-71. PubMed  
 29. Swartling C, Karlqvist M, Hymnelius K, et al. Botulinum toxin in the treatment of sweat-worsened foot problems in patients with epidermolysis bullosa simplex and pachyonychia congenita. The British journal of dermatology. 2010 Nov;163(5):1072-6. PubMed  
 30. Zeglaoui F, Zaraa I, Fazaa B, et al. Dyskeratosis follicularis disease: case reports and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Jan;19(1):114-7. PubMed  
 31. Burge SM. Hailey-Hailey disease: the clinical features, response to treatment and prognosis. The British journal of dermatology. 1992 Mar;126(3):275-82. PubMed  
 32. Iorio ML, Masden DL, Higgins JP. Botulinum toxin A treatment of Raynaud's phenomenon: a review. Seminars in arthritis and rheumatism. 2012 Feb;41(4):599-603. PubMed  
 33. Platou ES. Botox - ikke bare for skjønnheten. Norilco Nytt. 2013;43(no 2):14-6.
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Carl Swartling, docent och överläkare, Svettmottagningen Hidroskliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm