Gå direkt till huvudinnehållet

Trycksår

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Christina Lindholm, leg sjuksköterska, med dr och professor i klinisk omvårdnad, Karolinska universitetssjukhuset och Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim