Gå direkt till huvudinnehållet

Trycksår

Senast reviderad:


 1. Lindholm C. Sår. (2018). Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 2. Prevention and treatment of pressure ulcers/injury. Clinical practise guidline 2019. EPUAP. NPIAP. Pan Pacific Pressure Injury Alliance. www.internationalguideline.com  
 3. SKL Trycksår faktablad. Trycksår -uppdaterat klassifikationssystem 2014. skr.se  
 4. Punktprevalensmätning trycksår, vecka 37 år 2021 , Sveriges Kommuner och Regioner skr.se  
 5. Gefen A. How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies. Ostomy Wound Manage. 2008;54(10):26-35.PMID: 18927481 PubMed  
 6. Arora M, Harvey LA, Glinsky JV, et al. Electrical stimulation for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1(1):CD012196. Published 2020 Jan 22.PMID: 31962369 PubMed  
 7. SBU. Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. 2021-12-09. Available from: https://www.sbu.se/ut202125
 8. Cereda E, Neyens JCL, Caccialanza R, Rondanelli M, Schols JMGA. Efficacy of a Disease-Specific Nutritional Support for Pressure Ulcer Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr Health Aging. 2017;21(6):655-661. doi:10.1007/s12603-016-0822-y.PMID: 28537329 PubMed  
 9. Arginininnehållande näringsdryck för trycksårsprofylax och behandling. SBU:s Upplysningstjänst 2014-06-30. www.sbu.se  
 10. Thomas DR, Goode PS, Tarquine PH, Allman RM. Hospital acquired pressure ulcers and risk of death. J Am Geriatr Soc 1996; 44: 1435-40. PubMed  
 11. Moore ZE, Cowman S. Repositioning for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2015;1(1):CD006898. Published 2015 Jan 5. doi:10.1002/14651858.CD006898.pub4.PMID: 25561248 PubMed  
 12. Socialstyrelsen. Samlat stöd för patientsäkerhet. Trycksår. Uppdaterat 21-10-05. patientsakerhet.socialstyrelsen.se  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas