Gå direkt till huvudinnehållet

Staseksem

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Eksem som beror på venstas, ofta orsakat av kronisk venös insufficiens.
Förekomst:
Vanligt, särskilt vid hög ålder.
Symtom:
Klåda under knänivån är som regel första symtomet.
Kliniska fynd:
Torra och röda hudområden på insidan av ankeln är ofta de första tecknen, kan utvecklas till vätskande och eksem och eventuellt bensår.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Behandlingen består av allmänna åtgärder för att minska ödem och venös hypertension, kompressionsbehandling, lokala steroider och eventuell kirurgi.
  1. Flugman SL. Stasis dermatitis. Medscape, last updated Jun 05, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Santler B, Goerge T. Chronic venous insufficiency - a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. J Dtsch Dermatol Ges. 2017;15(5):538-556. PMID: 28485865 PubMed  
  3. Yosipovitch G, Nedorost ST, Silverberg JI et al. Stasis Dermatitis: An Overview of Its Clinical Presentation, Pathogenesis, and Management. Am J Clin Dermatol. 2023 Mar;24(2):275-286. Epub 2023 Feb 17. PMID: 36800152 PubMed  
  4. Sippel K, Mayer D, Ballmer B, et al. Evidence that venous hypertension causes stasis dermatitis. Phlebology 2011; 26: 361-5. PubMed  
  5. Etufugh CN, Phillips TJ. Venous ulcers. Clin Dermatol 2007; 25: 121-30. PubMed  
  6. Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, Tully AS. Edema: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2013;88(2):102-110. PMID: 23939641 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet