Stasdermatit

Sammanfattning

  • Definition:Hudförändringar som beror på venstas, ofta orsakat av kronisk venös insufficiens.
  • Förekomst:Vanligt, särskilt vid hög ålder.
  • Symtom:Klåda under knänivån är som regel första symtomet.
  • Kliniska fynd:Torra och röda hudområden på insidan av ankeln är ofta första tecken på tillståndet, kan utvecklas till vätskande och krackelerat eksem och eventuellt bensår.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på typisk anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Behandlingen består av allmänna åtgärder för att minska ödem och venös hypertoni, steroidsalva, kompressionsbehandling och värdering av eventuell kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Kallas också staseksem eller hypostatiskt eksem.
  • En vanlig inflammatorisk dermatos på underbenen hos patienter med kronisk venös insufficiens.
  • Detta dokument tar upp behandlingen av stasdermatit, här kan du läsa om behandling av kroniska venösa bensår.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.