Komplikationer vid kroppspiercing

Basfakta

Definition

  • Kroppspiercing har de senaste åren ökat i popularitet och blivit mer socialt accepterat.1-2
  • Piercing av olika kroppsdelar är inte längre begränsat till tonåringar.
  • Den ökade utbredningen gör även att förekomsten av komplikationer ökar.

Oral piercing

Öronpiercing

Näspiercing

Navelpiercing

Bröstvårtspiercing

Genital piercing

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.