Venösa bensår

Basfakta

Definition

  • Beskrivs också som ulcus cruris och stassår.
  • Bensår definieras som ett sår distalt om knät, vilket inte läkt på sex veckor.
  • Orsakas i de flesta fall av venös sjukdom, bidragande faktorer är orörlighet och övervikt1
  • Venösa bensår utgör ett stort problem för patienten, både när det gäller uttalade symtom relaterade till såret men också på grund av minskad livskvalitet med social isolering, frustration, depression, negativ självbild och rädsla.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.