Gå direkt till huvudinnehållet

Venösa bensår

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Sår nedanför knät som uppstår vid venös sjukdom, oftast kronisk venös insufficiens. Svårläkta venösa bensår definieras som venösa bensår som kvarstår >6 veckor.
Förekomst:
Bland personer >65 år är prevalensen 4 %.
Symtom:
Sårbildning, vätskning, klåda, smärta och tyngdkänsla i påverkat ben.
Kliniska fynd:
Venösa sår är ofta lokaliserade över mediala malleolen. Ödem och ofta brunlila pigmentförändringar i underbenet/benen.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Ankel-/armtrycksindex för att bedöma eventuell arteriell komponent. SR, Hb och B-glukos. Eventuellt duplexultraljud/färgdoppler för bedömning av venös insufficiens. Vid atypiska sår tas PAD.
Behandling:
Huvudprinciperna i behandlingen är kompressionsbehandling, upphöjning av ben, förbättrad rörlighet, minskad övervikt, förbättrat nutritionsstatus, hudtransplantation och/eller venkirurgi hos utvalda patienter.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Rut F Öien, med dr och distriktsläkare, Sårcentrum, Blekinge
  • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim