Gå direkt till huvudinnehållet

Venösa bensår

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sår nedanför knät som uppstår vid venös sjukdom, oftast kronisk venös insufficiens. Svårläkta venösa bensår definieras som venösa bensår som kvarstår >6 veckor.
Förekomst:
Bland personer >65 år är prevalensen 4 %.
Symtom:
Sårbildning, vätskning, klåda, smärta och tyngdkänsla i påverkat ben.
Kliniska fynd:
Venösa sår är ofta lokaliserade över mediala malleolen. Ödem och ofta brunlila pigmentförändringar i underbenet/benen.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Ankel-/armtrycksindex för att bedöma eventuell arteriell komponent. SR, Hb och B-glukos. Eventuellt duplexultraljud/färgdoppler för bedömning av venös insufficiens. Vid atypiska sår tas PAD.
Behandling:
Huvudprinciperna i behandlingen är kompressionsbehandling, upphöjning av ben, förbättrad rörlighet, minskad övervikt, förbättrat nutritionsstatus, hudtransplantation och/eller venkirurgi hos utvalda patienter.
 1. Kirsner RS, Vivas AC. Lower-extremity ulcers: diagnosis and management. Br J Dermatol. 2015 Aug;173(2):379-90. PMID: 26257052 PubMed  
 2. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Editor's Choice - Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2015; 49:678. PMID: 25920631 PubMed  
 3. Vasudevan B. Venous leg ulcers: Pathophysiology and Classification. Indian Dermatol Online J. 2014;5(3):366-370. PMID: 25165676 PubMed  
 4. Bensår omvårdnad. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hämtad 2020-07-20. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. O'Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, et al. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 10;1:CD003557. doi: 10.1002/14651858.CD003557.pub5. DOI  
 6. Körber A, Klode J, Al-Benna S, et al. Etiology of chronic leg ulcers in 31,619 patients in Germany analyzed by an expert survey. J Dtsch Dermatol Ges 2011; 9:116. PubMed  
 7. Greenwood JE, Edwards AT, McCollum CN. The possible role of ischaemic reperfusion in the pathogenesis of chronic venous ulceration. Wounds 1995; 7: 211-9. PubMed  
 8. Etufugh CN, Phillips TJ. Venous ulcers. Clin Dermatol 2007; 25: 121-30. PubMed  
 9. de Araujo T, Valencia I, Federman DG, Kirsner RS. Managing the patient with venous ulcers. Ann Intern Med 2003; 138: 326-34. Annals of Internal Medicine  
 10. Bensår.Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hämtad 2020-07-20. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. de Carvalho MR. Comparison of outcomes in patients with venous leg ulcers treated with compression therapy alone versus combination of surgery and compression therapy: a systematic review. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society / WOCN E1-2; Vol.42(1): E1-2. pmid:25549308 PubMed  
 12. Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 9;9:CD002303. PMID: 25203307. PubMed  
 13. Shingler S, Robertson L, Boghossian S, Stewart M. Compression stockings for the initial treatment of varicose veins in patients without venous ulceration. Cochrane Database Syst Rev 2013; 12:CD008819. Cochrane (DOI)  
 14. Gohel MS, Barwell JR, Taylor M, et al. Long term results of compression therapy alone versus compression plus surgery in chronic venous ulceration (ESCHAR): randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 83. British Medical Journal  
 15. Gohel MS, Heatley F, Liu X, et al. A Randomized Trial of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration. N Engl J Med 2018. pmid:29688123 PubMed  
 16. Briggs M, Nelson EA, Martyn-St James M. Topical agents or dressings for pain in venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD001177. DOI: 10.1002/14651858.CD001177.pub3 DOI  
 17. Abbade LP, Lastória S. Venous ulcer: epidemiology, physiopathology, diagnosis and treatment. Int J Dermatol 2005; 44: 449-56. PubMed  
 18. Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care. 2013 Aug;22(8):442-4, 446-7. PMID: 23924845. PubMed  
 19. Margolis DJ, Berlin JA, Strom BL. Which venous leg ulcers will heal with limb compression bandages? Am J Med 2000; 109: 15-9. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Rut F Öien, med dr och distriktsläkare, Sårcentrum, Blekinge
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim