Gå direkt till huvudinnehållet

Arteriella bensår

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sår som orsakas av en otillräcklig blodtillförsel.
Förekomst:
Prevalens bensår (alla typer): punktprevalens är 0,1–0,3 %
och livstidsprevalens är 1–4 %.
Symtom:
Arteriella bensår är ofta smärtfulla. Smärtan ökar vid högläge och lindras av att benet sänks.
Kliniska fynd: 
Såren är ofta torra, "utstansade" och relativt djupa. Lokalisation på foten eller nedre tredjedelen av benet, på foten ofta över tålederna, fotryggen eller under hälen.
Diagnostik:
Viktiga tilläggsundersökningar är ankelbrakialindex , färg-duplex skanning och MR.
Behandling:
I första hand sårbehandling och eventuellt endovaskulärbehandling.
 1. Hyperbar syrgasbehandling av diabetesrelaterade fot- och bensår. SBU 2016. www.sbu.se  
 2. Nelzén O. Patients with chronic leg ulcers: Aspects of epidemiology, aetiology, clinical history, prognosis and choice of treatment. Comprehensive Summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine 664. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 1997;1:1-88.
 3. Margolis DJ, Bilker W, Santanna J et al. Venous leg ulcer: incidence and prevalence in the elderly. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 381-6. PubMed  
 4. Leng GC, Davis M, Baker D. Bypass surgery for lower leg ischemia (Cochrane Review). Cochrane Database Syst Rev 2000.PMID: 10908520 PubMed  
 5. Kirsner, R.S. and Vivas, A.C. (2015), Lower-extremity ulcers: diagnosis and management. British Journal of Dermatology. doi: 10.1111/bjd.13953 PMID: 26257052 PubMed  
 6. Oien RF, Håkansson A et al. Wound management for 287 patients with chronic leg ulcers demands 12 full-time nurses. Leg ulcer epidemiology and care in a well-defined population in southern Sweden. Scand J Prim Health Care. 2000 Dec;18(4):220-5. PubMed  
 7. Sarkar PK, Ballantyne S. Management of leg ulcers. Postgrad Med J 2000; 76: 674-82. PubMed  
 8. Stranden E. Dynamic recordings of the local vasoconstrictor response to increased venous transmural pressure. Acta Chir Scand 1984; 150: 25-30. PubMed  
 9. Stranden E, Berger KJ, Pedersen KE. Spatial variation in veno-arteriolar reflex (VAR) and effect of reconstructive surgery in limbs with chronic critical limb ischaemia (CLI). Angiology 2000; 9: 151-5. PubMed  
 10. Khiabani HZ, Anvar M, Stranden E et al. Oedema in the lower limb of patients with chronic critical ischemia (CLI). Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 17: 419-23. PubMed  
 11. Le KM, Madsen BL, Barth PW et al. An in-depth look at pressure ulcers using monolithic silicon pressure sensors. Plast Reconstr Surg 1984; 6: 745-53. PubMed  
 12. Boulton AJM. The pathway to ulceration: Aetiopathogenesis. I: Boulton AJM, Connor H, Cavanagh PR, red. The foot in diabetes. Chichester: John Wiley & Sons, 1994: 37-56.
 13. London NJM, Donnelly R. ABC of arterial and venous disease: Ulcerated lower limb. Clinical review. BMJ 2000; 320:1589-91. PMID: 10845973 PubMed  
 14. Wilkinson EA. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 9;9:CD001273. PMID: 25202988. PubMed  
 15. Florenes T, Bay D, Sandbaek G et al. Subintimal angioplasty in the treatment of patients with intermittent claudication: long term results. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004; 28: 645-50. PubMed  
 16. Oien RF, Forssell HW. Ulcer healing time and antibiotic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment: an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open. 2013 Aug 19;3(8):e003091. PMID: 23959752. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet