Rosacea

  • Definition:Kronisk inflammatorisk hudsjukdom i ansiktet. Karakteriseras av anfall med flushing, erytem och eventuellt papler samt pustler. Okänd orsak. 
  • Förekomst:Debut vanligen mellan 30 och 50 års ålder, prevalens 3–5 %.
  • Symtom:Flushing, erytem och eventuell papler och pustler symmetriskt utbredda i ansiktet. Kan också leda till förjockning av huden samt knutor.
  • Kliniska fynd:Erytem och eventuellt papler, pustler och telangiektasier på pannan, kinder och näsa. Eventuellt rinofyma.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild.
  • Behandling:Undvika utlösande faktorer. Lokalbehandling med antibiotika eller aknemedel, eventuellt peroral antibiotika eller isotretinoin vid uttalade besvär. Kirurgisk behandling kan vara aktuellt vid rinofyma.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.