Gå direkt till huvudinnehållet

Rosacea

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Kronisk inflammatorisk hudsjukdom i ansiktet. Karakteriseras av anfall med flushing, erytem och eventuellt papler samt pustler. Okänd orsak. 
Förekomst:
Debut vanligen mellan 30 och 50 års ålder, prevalens 3–5 %.
Symtom:
Flushing, erytem och eventuell papler och pustler symmetriskt utbredda i ansiktet. Kan också leda till förjockning av huden samt knutor.
Kliniska fynd:
Erytem och eventuellt papler, pustler och telangiektasier på pannan, kinder och näsa. Eventuellt rinofyma.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild.
Behandling:
Undvika utlösande faktorer. Lokalbehandling med antibiotika eller aknemedel, eventuellt peroral antibiotika eller isotretinoin vid uttalade besvär. Kirurgisk behandling kan vara aktuellt vid rinofyma.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Caroline Simberg Danell, ST-läkare, Hudkliniken, Södersjukhuset
  • Lena Wanger, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset