Gå direkt till huvudinnehållet

Rosacea

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Kronisk inflammatorisk hudsjukdom i ansiktet. Karakteriseras av anfall med flushing, erytem och eventuellt papler samt pustler. Okänd orsak. 
Förekomst:
Debut vanligen mellan 30 och 50 års ålder, prevalens 3–5 %.
Symtom:
Flushing, erytem och eventuell papler och pustler symmetriskt utbredda i ansiktet. Kan också leda till förjockning av huden samt knutor.
Kliniska fynd:
Erytem och eventuellt papler, pustler och telangiektasier på pannan, kinder och näsa. Eventuellt rinofyma.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild.
Behandling:
Undvika utlösande faktorer. Lokalbehandling med antibiotika eller aknemedel, eventuellt peroral antibiotika eller isotretinoin vid uttalade besvär. Kirurgisk behandling kan vara aktuellt vid rinofyma.
 1. van Zuuren EJ. Rosacea. N Engl J Med 2017; 377: 1754-64. pmid:29091565 PubMed  
 2. Oge LK, Muncie HL, Phillips-Savoy AR. Rosacea: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2015 Aug 1;92(3):187-196.
 3. Barakji YA, Rønnstad ATM, Christensen MO et al. Assessment of Frequency of Rosacea Subtypes in Patients With Rosacea: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2022 Apr 6. Epub ahead of print. PMID: 35385049. PubMed  
 4. Tan J, Berg M. Rosacea: current state of epidemiology. J Am Acad Dermatol 2013; 69 (6 Suppl 1): S27-S35. pmid:24229634 PubMed  
 5. Aroni K, Tsagroni E, Kavantzas N, et al. Study of the pathogenesis of rosacea: how angiogenesis and mast cells may participate in a complex multifactorial process. Arch Dermatol Res 2008; 300: 125-31. pmid:18071725 PubMed  
 6. Gravina AG, Federico A, Ruocco E, et al. Helicobacter pylori infection but not small intestinal overgrowth may play a pathogenetic role in rosacea. United European Gastroenterology Journal 2015; 3: 17-24. doi:10.1177/2050640614559262 DOI  
 7. Ahn, C. S., & Huang, W. W. (2018). Rosacea Pathogenesis. Dermatologic Clinics, 36(2), 81–86. doi:10.1016/j.det.2017.11.001 DOI  
 8. Yamasaki K, Di Nardo A, Bardan A et al. Increased serine protease activity and cathelicidin promotes skin inflammation in rosacea. Nat Med 2007; 13: 975-81. PubMed  
 9. Mobacken H, Berg M, Angesjö E, Dunér K et al. Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea. Läkartidningen. 2018;115:EY3H. lakartidningen.se  
 10. Steinhoff M, Schauber J, Leyden JJ. New insights into rosacea pathophysiology: a review of recent findings. J Am Acad Dermatol. 2013;69(6 suppl 1):S15–S26.
 11. Su D, Drummond PD. Blushing propensity and psychological distress in people with rosacea. Clin Psychol Psychother. 2012;19(6):488-95. PMID: 21698719 PubMed  
 12. Läkemedelsverket (2016). Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel. (Hämtad 2016-11-03) lakemedelsverket.se  
 13. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B et al. Interventions for rosacea: abridged updated Cochrane systematic review including GRADE assessments.. Br J D 2015; 173 (3): 651-62. pmid:26099423.
 14. Taieb A, Khemis A, Ruzicka T, et al. Maintenance of remission following successful treatment of papulopustular rosacea with ivermectin 1% cream vs. metronidazole 0.75% cream: 36-week extension of the ATTRACT randomized study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 May;30(5):829-36. PMID: 26691278.
 15. Taieb A, Ortonne JP, Ruzicka T, et al; Ivermectin Phase III study group. Superiority of ivermectin 1% cream over metronidazole 0·75% cream in treating inflammatory lesions of rosacea: a randomized, investigator-blinded trial. Br J Dermatol. 2015;172(4):1103-10. PubMed  
 16. Taieb A, Khemis A, Ruzicka T, et al; Ivermectin Phase III Study Group. Maintenance of remission following successful treatment of papulopustular rosacea with ivermectin 1% cream vs. metronidazole 0.75% cream: 36-week extension of the ATTRACT randomized study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(5):829-36 PubMed  
 17. Goldgar C, Keahey DJ, Houchins J. Treatment options for acne rosacea. Am Fam Physician 2009; 80: 461-8. American Family Physician  
 18. Hua TC, Chung PI, Chen YJ, et al. Cardiovascular comorbidities in patients with rosacea: A nationwide case-control study from Taiwan. J Am Acad Dermatol 2015; 73: 249-54. DOI: 10.1016/j.jaad.2015.04.028 DOI  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Caroline Simberg Danell, ST-läkare, Hudkliniken, Södersjukhuset
 • Lena Wanger, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset