Pustulosis palmoplantaris, PPP

Basfakta

Definition

  • Pustulosis palmoplantaris karaktäriseras av återkommande pustler och välavgränsade rodnade erytematösa och fjällande plack i handflator och fotsulor.
  • Pustulosis palmoplantaris brukar räknas som en speciell form av psoriasis1, men vissa forskare menar att det är en egen, men besläktad åkomma.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.