Gå direkt till huvudinnehållet

Pustulosis palmoplantaris, PPP

Senast reviderad:


Definition:
Tillstånd som karakteriseras av återkommande pustler och välavgränsade rodnade och fjällande plack i handflator och fotsulor.
Förekomst:
Relativt sällsynt, vanligare hos kvinnor. Debuterar oftast i 45–65 års ålder.
Symtom:
2–5 mm sterila pustler, ofta med klåda och brännande smärta i handflatorna och/eller fotsulorna. Symtomen kommer i skov.
Kliniska fynd:
Huden vid pustlerna är rodnad. Pustlerna är initialt gula men torkar in och blir så småningom rödbruna.
Diagnostik:
Diagnosen ställs utifrån typiska kliniska fynd.
Behandling:
I första hand lokalbehandling med Grupp IV-steroid och nikotinstopp.
 1. Brunasso AM, Puntoni M, Aberer W, et al. Clinical and epidemiological comparison of patients affected by palmoplantar plaque psoriasis and palmoplantar pustulosis: a case series study. Br J Dermatol 2013; 168:1243. PubMed  
 2. Noe MH, Wan MT, Mostaghimi A, et al. Evaluation of a Case Series of Patients With Palmoplantar Pustulosis in the United States. JAMA Dermatol 2021. pmid:34878495 PubMed  
 3. de Waal AC, van de Kerkhof PC. Pustulosis palmoplantaris is a disease distinct from psoriasis. J Dermatolog Treat 2011; 22:102. PubMed  
 4. Andersen YMF, Augustin M, Petersen J, et al. Characteristics and prevalence of plaque psoriasis in patients with palmoplantar pustulosis. Br J Dermatol 2019; 181: 976-82. pmid:30815849 PubMed  
 5. Obeid G, Do G, Kirby L, Hughes C, Sbidian E, Le Cleach L. Interventions for chronic palmoplantar pustulosis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1(1):CD011628. Published 2020 Jan 20. PMID: 31958161 PubMed  
 6. Eriksson MO, Hagfursen E, Lundin TP, Michaelsson G. Palmoplantar pustulosis: a clinical and immunohistological study. Br J Dermatol 1998; 138: 390-398. pmid:9580788 PubMed  
 7. Misiak-Galazka M, Wolska H, Rudnicka L. What do we know about palmoplantar pustulosis?. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016. pmid:27521275 PubMed  
 8. Michaëlsson G, Gustafsson K, Hagforsen E. The psoriasis variant palmoplantar pustulosis can be improved after cessation of smoking. J Am Acad Dermatol 2006; Apr;54(4): 737-8. pmid:16546609 PubMed  
 9. Marsland AM, Chalmers RJ, Hollis S, et al. Interventions for chronic palmoplantar pustulosis. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD001433. PMID: 16437433 PubMed  
 10. Sevrain M, Richard MA, Barnetche T et al. Treatment for palmoplantar pustular psoriasis: systematic literature review, evidence-based recommendations and expert opinion. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014; Aug;28 Suppl 5: 13-6. pmid:24985558 PubMed  
 • Faktagranskad av: Caroline Danell, specialist i dermatologi, Diagnostiskt centrum Hud, Stockholm
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet