Pilonidalcysta

Basfakta

Definition

  • Kallas också pilonidalsjukdom, sakralcysta eller tvilling. Pilus kommer från latinet och betyder hårstrå.
  • Inflammation i en hårtalgkörtel i rima internates som leder till abscessbildning och ofta till utveckling av fistlar (kanaler) i underhuden så att tillståndet blir kroniskt recidiverande.1
  • Kliniskt skiljer man mellan:
    • Akut pilonidal abscess
    • Kronisk pilonidal sjukdom
  • Obehandlad finns det risk för fler års besvär med sekretion, smärtor, fistelbildning och abscesser.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.