Gå direkt till huvudinnehållet

Pilonidalcysta

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i en hårtalgskörtel i rima internates vilket medför abscessbildning och ofta utveckling av sinus (kanaler) i underhuden så att tillståndet blir kroniskt recidiverande.
Förekomst:
Är vanligt förekommande bland yngre vuxna, oftast i åldersgruppen 15–30 år.
Symtom:
Presenterar sig antingen som en akut abscess eller som en kronisk pilonidalsjukdom med öppningar i huden och kronisk sekretion, eller som en kronisk abscess.
Kliniska fynd:
Beror på vilket stadie av sjukdomen som undersökningen görs. Folikulit, cellulit, abscess, sinus.
Diagnostik:
Inga tilläggsundersökningar behövs.
Behandling:
Kirurgi är standardbehandlingen vid behov av intervention.
 1. Kober MM, Alapati U, Khachemoune A. Treatment options for pilonidal sinus. Cutis. 2018 Oct;102(4):E23-E29. PMID: 30489572. PubMed  
 2. Harries RL, Alqallaf A, Torkington J, Harding KG. Management of sacrococcygeal pilonidal sinus disease. Int Wound J. 2019 Apr;16(2):370-378. doi: 10.1111/iwj.13042. Epub 2018 Nov 15. PMID: 30440104. PubMed  
 3. Sondenaa K, Andersen E, Nesvik I et al. Patient characteristics and symptoms in chronic pilonidal sinus disease. Int J Colorectal Dis 1995; 10: 39-42. PubMed  
 4. Akut kirurgi - Behandlingsprogram 2017. Avsnitt Pilonidalsinus/abscess. ISBN 91-976392-3-0.
 5. Halleran DR, Onwuka AJ, Lawrence AE, Fischer BC, Deans KJ, Minneci PC. Laser Hair Depilation in the Treatment of Pilonidal Disease: A Systematic Review. Surg Infect (Larchmt). 2018 Aug/Sep;19(6):566-572. doi: 10.1089/sur.2018.099. Epub 2018 Aug 10. PMID: 30095368. PubMed  
 6. Milone M, Velotti N, Manigrasso M, Anoldo P, Milone F, De Palma GD. Long-term follow-up for pilonidal sinus surgery: A review of literature with metanalysis. Surgeon. 2018 Oct;16(5):315-320. doi: 10.1016/j.surge.2018.03.009. Epub 2018 Apr 24. PMID: 29699781. PubMed  
 7. Bi S, Sun K, Chen S, Gu J. Surgical procedures in the pilonidal sinus disease: a systematic review and network meta-analysis. Sci Rep. 2020 Aug 13;10(1):13720. doi: 10.1038/s41598-020-70641-7. PMID: 32792519 PubMed  
 8. Khodakaram K, Stark J, Höglund, I. Minimal Excision and Primary Suture is a Cost-Efficient Definitive Treatment for Pilonidal Disease with Low Morbidity: A Population-Based Interventional and a Cross-Sectional Cohort Study. World Journal of Surgery, 41(5), 1295–1302. 2016. doi:10.1007/s00268- DOI  
 9. AL-Khamis A, McCallum I, King PM, Bruce J. Healing by primary versus secondary intention after surgical treatment for pilonidal sinus. Cochrane Database of Systematic Reviews 202010; 1: CD006213. Cochrane (DOI)  
 10. McCallum IJD, King PM, Bruce J. Healing by primary closure versus open healing after surgery for pilonidal sinus: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008; 336: 868-71. PubMed  
 11. Bascom J, Bascom T. Utility of the cleft lift procedure in refactory pilonidal disease. Am J Surg 2007; 193: 606-9. PubMed  
 12. Aygen E, Arslan Km Dogru O, et al. Crystallized phenol in nonoperative treatment of previously operated, recurrent pilonidal disease. Dis Coplon Rectum 2010; 53: 932-5. PubMed  
 13. Midtgaard HG, Eiholm S. Pilonidalsygdom er en benign lidelse. Ugeskr Læger 2012; 174: 2855 ugeskriftet.searchimprove.com  
 • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Tidigare sakkunniga

 • Knut Johannessen, specialist i kirurgi, överläkare Skadepoliklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim.
 • Sylvi Torvund, specialist i allmänmedicin, Nidarvold legesenter, Trondheim