Impetigo (svinkoppor)

 • Definition:Impetigo är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av spontant uppkomna huderosioner som täcks av honungsgula skorpor.
 • Förekomst:Vanligast hos barn.
 • Symtom:Smärtfri makula eller papel som snabbt blir en vätskande lesion (vesikel) med blekgult innehåll. Blåsan spricker lätt och bildar en erosion. Innehållet torkar och bildar efter hand typiska tjocka, honungsgula, kliande skorpor.
 • Fynd:Hudförändringarna finns framför allt i ansikte, händer och bål.
 • Diagnostik:Klinisk diagnos där kompletterande undersökning inte behövs.
 • Behandling:Egenbehandling med hygienråd i första hand. Vid utebliven effekt kan lokalt antibiotikapreparat ges.

Basfakta

Definition

 • Impetigo är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av spontant uppkomna huderosioner som täcks av honungsgula skorpor.
 • Infektionen är smittsam och drabbar oftast barn mellan två och sex år.1
 • Kliniskt föreligger två former:2
  • Enkel ytlig impetigo (icke-bullös, krustös)
  • Bullös impetigo

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.