Gå direkt till huvudinnehållet

Impetigo (svinkoppor)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Impetigo är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av spontant uppkomna huderosioner som täcks av honungsgula skorpor.
Förekomst:
Vanligast hos barn.
Symtom:
Smärtfri makula eller papel som snabbt blir en vätskande lesion (vesikel) med blekgult innehåll. Blåsan spricker lätt och bildar en erosion. Innehållet torkar och bildar efter hand typiska tjocka, honungsgula, kliande skorpor.
Fynd:
Hudförändringarna finns framför allt i ansikte, händer och bål.
Diagnostik:
Klinisk diagnos där kompletterande undersökning sällan behövs.
Behandling:
Egenbehandling med hygienråd i första hand. Vid utebliven effekt kan lokalt antibiotikapreparat ges.
 1. Sjukdomsinformation om impetigo. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2023-08-31 www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Barbieri E, Porcu G, Dona' D, Falsetto N, Biava M, Scamarcia A, Cantarutti L, Cantarutti A, Giaquinto C. Non-bullous Impetigo: Incidence, Prevalence, and Treatment in the Pediatric Primary Care Setting in Italy. Front Pediatr. 2022 Mar 31;10:753694. doi: 10.3389/fped.2022.753694. PMID: 35433549 PubMed  
 3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. Hämtad 2023-08-31 www.lakemedelsverket.se  
 4. Loadsman MEN, Verheij TJM, van der Velden AW. Impetigo incidence and treatment: a retrospective study of Dutch routine primary care data. Fam Pract. 2019 Jul 31;36(4):410-416. doi: 10.1093/fampra/cmy104. PMID: 30346521 PubMed  
 5. George A, Rubin G. A systematic review and meta-analysis of treatments for impetigo. Br J Gen Pract 2003; 53: 480-7. PubMed  
 6. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, Janniger CK. Impetigo: an update. Int J Dermatol 2003; 42: 251-5. PubMed  
 7. Nardi NM, Schaefer TJ. Impetigo. 2023 Jul 31. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613693 PubMed  
 8. Hirschmann JV. Impetigo: etiology and therapy. Curr Clin Top Infect Dis 2002; 22: 42-51. PubMed  
 9. Cole C, Gazewood J. Diagnosis and treatment of impetigo. Am Fam Physician 2007; 75: 859-64. PubMed  
 10. Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Swedres-Svarm 2022, hämtad: 2023-08-31 www.sva.se  
 11. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1:CD003261. PMID: 22258953 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet