Gå direkt till huvudinnehållet

Impetigo (svinkoppor)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Impetigo är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av spontant uppkomna huderosioner som täcks av honungsgula skorpor.
Förekomst:
Vanligast hos barn.
Symtom:
Smärtfri makula eller papel som snabbt blir en vätskande lesion (vesikel) med blekgult innehåll. Blåsan spricker lätt och bildar en erosion. Innehållet torkar och bildar efter hand typiska tjocka, honungsgula, kliande skorpor.
Fynd:
Hudförändringarna finns framför allt i ansikte, händer och bål.
Diagnostik:
Klinisk diagnos där kompletterande undersökning inte behövs.
Behandling:
Egenbehandling med hygienråd i första hand. Vid utebliven effekt kan lokalt antibiotikapreparat ges.
 1. Cole C, Gazewood J. Diagnosis and treatment of impetigo. Am Fam Physician 2007; 75: 859-64. PubMed  
 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hudoch mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se  
 3. George A, Rubin G. A systematic review and meta-analysis of treatments for impetigo. Br J Gen Pract 2003; 53: 480-7. PubMed  
 4. Hirschmann JV. Impetigo: etiology and therapy. Curr Clin Top Infect Dis 2002; 22: 42-51. PubMed  
 5. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, Janniger CK. Impetigo: an update. Int J Dermatol 2003; 42: 251-5. PubMed  
 6. Dagan R. Impetigo in childhood: changing epidemiology and new treatments. Ped Annals 1993; 22: 235-40. PubMed  
 7. Tveten Y, Jenkins A, Kristiansen B-E. A fusidic acid resistant clone of Staphylococcus aureus associated with impetigo bullosa is spreading in Norway. J Antimicr Chemother 2002; 50: 873–76.
 8. Österlund A, Edén T, Olsson-Liljequist S, Haeggman S, Kahlmeter G. The clonal spread among Swedish children of a Staphylococcus aureus resistant to fusidic acid. Scand J Infect Dis 2002; 34: 729-34. PubMed  
 9. Mæland JA, Afset JE, Marstein L. PFGE-clonal linkages of fucidic acid resistant (FusR) versus sensitive (FusS) Staphylococcus aureus (SA). Clin Microbiol Infect 2002; 8 (suppl 1): Abstract P870.
 10. Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Swedres-Svarm 2017. (Hämtad: 2018-09-27) www.folkhalsomyndigheten.se  
 11. Mancini AJ. Bacterial skin infections in children: the common and the not so common. Pediatr Ann 2000; 29: 26-35. PubMed  
 12. Johnston GA. Treatment of bullous impetigo and the staphylococcal scalded skin syndrome in infants. Expert Rev Anti Infect Ther 2004; 2: 439-46. PubMed  
 13. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal  
 14. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1:CD003261. PMID: 22258953 PubMed  
 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen