Hidradenitis suppurativa

  • Definition:Hidradenitis suppurativa är en kroniskt recidiverande sjukdom med aknelika smärtsamma bölder, fistelbildningar och ärr på hudområden som har rikligt med apokrina svettkörtlar.
  • Förekomst:Prevalensen är 0,4 % i Skandinavien.
  • Symtom:Ömmande knölar som efterhand blir smärtsamma och utvecklas till abscesser som kan perforera. Sekundär infektion i omkringliggande vävnad är inte ovanligt. Oftast drabbas axiller, ljumskar och insidan av lår. Även gluteer, genitalia, perineum och områden perianalt kan drabbas. Tillståndet kan bli allvarligt med fistlar och ärrbildning.
  • Kliniska fynd:Ömma och röda noduli, abscesser och eventuellt fistelbildning och/eller strängliknande ärr i underhuden på typiska områden.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Ingen tilläggsundersökning behövs.
  • Behandling:Beror på grad av sjukdom, men innefattar kort- eller långtidsbruk av antibiotika, kirurgi och eventuellt biologiska läkemedel.

Basfakta

Definition

  • Hidradenitis suppurativa, HS, är en kroniskt recidiverande sjukdom med aknelika smärtsamma bölder, fistelbildningar och ärr, vanligen lokaliserad till armhålor och ljumskar.1
  • Sjukdomen uppträder i hudområden där det finns rikligt med apokrina svettkörtlar, men utgår inte ifrån dessa.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Bilder


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.