Gå direkt till huvudinnehållet

Hidradenitis suppurativa

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hidradenitis suppurativa är en kroniskt recidiverande sjukdom med aknelika smärtsamma bölder, fistelbildningar och ärr på hudområden som har rikligt med apokrina svettkörtlar.
Förekomst:
Prevalensen är 0,4 % i Skandinavien.
Symtom:
Ömmande knölar som efterhand blir smärtsamma och utvecklas till abscesser som kan perforera. Sekundär infektion i omkringliggande vävnad är inte ovanligt. Oftast drabbas axiller, ljumskar och insidan av lår. Även gluteer, genitalia, perineum och områden perianalt kan drabbas. Tillståndet kan bli allvarligt med fistlar och ärrbildning.
Kliniska fynd:
Ömma och röda noduli, abscesser och eventuellt fistelbildning och/eller strängliknande ärr i underhuden på typiska områden.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Ingen tilläggsundersökning behövs.
Behandling:
Beror på grad av sjukdom, men innefattar kort- eller långtidsbruk av antibiotika, kirurgi och eventuellt immunsuppresiva läkemedel.
 1. Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Apr;29(4):619-44. PMID: 25640693 PubMed  
 2. Jfri A, Nassim D, O'Brien E, et al. Prevalence of Hidradenitis Suppurativa A Systematic Review and Meta-regression Analysis. JAMA Dermatol 2021. pmid:34037678 PubMed  
 3. Shah N. Hidradenitis suppurativa: A treatment challenge. Am Fam Physician 2005; 72: 1547-52. PubMed  
 4. Collier F, Smith RC, Morton CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. British Medical Journal 2013; 346: f2121. PMID: 23613539 PubMed  
 5. Von der Werth JM, Williams HC, Raeburn JA. The clinical genetics of hidradenitis suppurativa revisited. Br J Dermatol 2000; 142: 947-53. PubMed  
 6. Alikhan A, Lynch PJ, Eisen DB. Hidradenitis suppurativa: a comprehensive review. J Am Acad Dermatol. 2009 Apr. 60(4):539-61. PMID: 19293006 PubMed  
 7. Von der Werth JM, Williams HC. The natural history of hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000; 14: 389-92. PubMed  
 8. Ingram JR, Woo PN, Chua SL, Ormerod AD, Desai N, Kai AC, Hood K, Burton T, Kerdel F, Garner SE, Piguet V. Interventions for hidradenitis suppurativa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010081. DOI: 10.1002/14651858.CD010081.pub2. PMID: 26443004 PubMed  
 9. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. www.lakemedelsverket.se  
 10. Daoud M, Suppa M, Benhadou F, Daxhelet M, Njimi H, White J, Jemec G, Del Marmol V. Overview and comparison of the clinical scores in hidradenitis suppurativa: A real-life clinical data. Front Med (Lausanne). 2023 Apr 17;10:1145152. doi: 10.3389/fmed.2023.1145152. PMID: 37138732 PubMed  
 11. Ingram JR. Treatment of hidradenitis suppurativa (acne inversa). UpToDate last updated Jun 30, 2022 www.uptodate.com  
 12. Zouboulis CC, Bechara FG, Dickinson-Blok JL, et al. Hidradenitis suppurativa/acne inversa: A practical framework for treatment optimization - systematic review and recommendations from the HS ALLIANCE working group. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018. pmid:30176066 PubMed  
 13. Alexa B. Kimball, Martin M. Okun, David A. Williams et al. Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med 2016; 375:422-434A. DOI: 10.1056/NEJMoa1504370. PMID: 27518661 PubMed  
 14. Bechara FG, Podda M, Prens EP, et al. Efficacy and Safety of Adalimumab in Conjunction With Surgery in Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa The SHARPS Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2021; 156: 1001-9. pmid:34406349 PubMed  
 15. Kimball AB, Jemec GBE, Alavi A, et al. Secukinumab in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (SUNSHINE and SUNRISE): week 16 and week 52 results of two identical, multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 trials. Lancet 2023. pmid:36746171 PubMed  
 16. Soria A, Canoui-Poitrine F. Absence of efficacy of oral isotretinoin in hidradenitis suppurativa: a retrospective study based on patient’s outcome assessment. Dermatology 2009; 218: 134-5. DOI:10.1159/000182261. PMID: 19060466 PubMed  
 17. Boer J, Nazary M. Long term effects of acitretin therapy for hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol 2011; 164: 170-5. DOI:10.1111/j.1365-2133.2010.10071.x PMID: 20874789 PubMed  
 18. Ravi S, Miles JA, Steele C, et al. Patient Impressions and Outcomes After Clinic-Based Hidradenitis Suppurativa Surgery. JAMA Dermatol 2022. pmid:34985494 PubMed  
 19. van der Zee HH, Prens EP, Boer J. Deroofing: a tissue-saving surgical technique for the treatment of mild to moderate hidradenitis suppurativa lesions. J Am Acad Dermatol 2010; 63: 475. pmid:20708472 PubMed  
 20. Madan V, Hindle E, Hussain W, August PJ. Outcomes of treatment of nine cases of recalcitrant severe hidradenitis suppurativa with carbon dioxide laser. Br J Dermatol. 2008 Dec. 159(6):1309-14. PMID: 19036028 PubMed  
 21. Dell'Antonia M, Anedda J, Tatti A, Falco A, Sanna S, Ferreli C, Atzori L. Non-surgical treatment of hidradenitis suppurativa: the role of cryotherapy. Front Med (Lausanne). 2023 Apr 18;10:1141691. doi: 10.3389/fmed.2023.1141691. PMID: 37144039 PubMed  
 22. Egeberg A, Gislason GH, Hansen PR. Risk of major adverse cardiovascular events and all-cause mortality in patients with hidradenitis suppurativa. JAMA Dermatol. 2016 Apr;152(4):429-34. PMID: 26885728. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet