Follikulit, furunkel och karbunkel

  • Definition:Follikulit är en hårsäcksinflammation i en eller flera hårfolliklar till följd av bakterier, svamp, virus eller läkemedel. Furunkel är en djup follikulit (ned i subcutis) som utvecklas till en abscess. Karbunkel är en djup infektion i en grupp hårfolliklar (flera furunklar) som därmed bildar en större abscess.
  • Förekomst:Follikulit är vanligt, medan furunkel/karbunkel är mera ovanligt.
  • Symtom:En lindrig follikulit ger lite besvär. En furunkel/karbunkel ger lokala besvär; feber och allmänpåverkan kan förekomma vid karbunkel.
  • Kliniska fynd:Papler med en central pustel med omgivande rodnad i hårbevuxna områden (follikulit). Vid en furunkel/karbunkel ses abscessbildning i huden med lokal rodnad, svullnad och ömhet. Ofta central ansamling av pus.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Odling kan övervägas vid terapisvikt eller vid recidiverande sjukdom.
  • Behandling:Lokalbehandling med antiseptika och lokala antibiotikapreparat. Vid svårare fall eller hos riskgrupper kan perorala antibiotika ges.

Basfakta

Definition1-2

  • Follikulit innebär en hårsäcksinflammation i en eller flera hårfolliklar. Pyodermi.
  • Furunkel är en djup follikulit (ned i subcutis) som utvecklas till en abscess. Om det finns flera furunkler kallas tillståndet furunkulos.
  • Karbunkel är en djup infektion i en grupp hårfolliklar (flera furunklar) som därmed bildar en större abscess, ofta med varsekretion från flera öppningar.
  • Vid djup follikulit i skäggbotten hos män kallas tillståndet sycosis barbae.

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.