Gå direkt till huvudinnehållet

Follikulit, furunkel och karbunkel

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Follikulit är en hårsäcksinflammation i en eller flera hårfolliklar till följd av bakterier, svamp, virus eller läkemedel. Furunkel är en djup follikulit (ned i subcutis) som utvecklas till en abscess. Karbunkel är en djup infektion i en grupp hårfolliklar (flera furunklar) som därmed bildar en större abscess.
Förekomst:
Follikulit är vanligt, medan furunkel/karbunkel är mer ovanligt.
Symtom:
En lindrig follikulit ger lite besvär. En furunkel/karbunkel ger lokala besvär. Feber och allmänpåverkan kan förekomma vid karbunkel.
Kliniska fynd:
Papler med en central pustel med omgivande rodnad i hårbevuxna områden (follikulit). Vid en furunkel/karbunkel ses abscessbildning i huden med lokal rodnad, svullnad och ömhet. Ofta central ansamling av pus.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Odling kan övervägas vid terapisvikt eller vid recidiverande sjukdom.
Behandling:
Lokalbehandling med antiseptika och lokala antibiotikapreparat. Vid svårare fall eller hos riskgrupper kan perorala antibiotika ges.
  1. Sardana K1. Clin Dermatol. 2014 Nov-Dec;32(6):839-72. PMID:25441478. PubMed  
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. www.lakemedelsverket.se  
  3. Lin HS, Lin PT, Tsai YS, Wang SH, Chi CC. Interventions for bacterial folliculitis and boils (furuncles and carbuncles). Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 26;2(2):CD013099. doi: 10.1002/14651858.CD013099.pub2. PMID: 33634465 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet