Gå direkt till huvudinnehållet

Akne

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kronisk inflammatorisk sjukdom i talgkörtlarna/hårfolliklarna i ansikte och på övre delen av bålen.
Förekomst:
Nästan alla tonåringar får akne, varav 15–20 % har medelsvår till svår akne.
Symtom:
Ofta lokaliserat till ansiktet, halsen, övre delen av bröstet, ryggen och axlarna. Stor variation i utbredning och intensitet.
Kliniska fynd:
Komedoner, pustler, inflammatoriska papulopustler, eventuellt smärtsamma noduli, cystor/ärr.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är oftast inte nödvändiga.
Behandling:
Behandlingen är en kombination av olika lokala (benzoylperoxid, retinoid, azelain) och eventuellt systemiska läkemedel (antibiotika, hormonella preparat, isotretinoin).
 1. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):945-73.e33. doi: 10.1016/j.jaad.2015.12.037.PMID: 26897386. PubMed  
 2. Dall'oglio F, Puglisi DF, Nasca MR, Micali G. Acne fulminans. G Ital Dermatol Venereol. 2020 Dec;155(6):711-718. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33084268 PubMed  
 3. Stangeland KZ, Huldt-Nystrøm T, Li X, Danielsen K. Behandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0946 DOI  
 4. Behandling av akne – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket (2014). www.lakemedelsverket.se  
 5. Mahmood NF, Shipman AR. The age-old problem of acne. Int J Womens Dermatol 2017 ; 3(2): 71-76. pmid:28560299 PubMed  
 6. Cunliffe WJ, Holland DB, Clark SM et al. Comedogenesis: some new aethiological, clinical and therapeutic strategies. Br J Dermatol 2000; 142; 1084-91.
 7. Kluznic AR, Wood EJ, Cunliffe WJ. Keratin characterization in the pilosebaceous ducts of acne pasients. I: Marks R, Plewig G, red. Acne and related disorders. London: Martin Dunitz, 1989: 113-5.
 8. Mikkelsen CS, Hansen SR, Kroon S. Lokalbehandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2011. doi:10.4045/tidsskr.09.1312 DOI  
 9. Thiboutot D, Zaenglein A. Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of acne vulgaris. UpToDate, last updated Nov 12, 2019. www.uptodate.com  
 10. Bowe WP, Joshi SS, Shalita AR. Diet and acne. J Am Acad Dermatol 2010; 63: 124-41. PubMed  
 11. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):945-73.e33. doi: 10.1016/j.jaad.2015.12.037. Epub 2016 Feb 17. Erratum in: J Am Acad Dermatol. 2020 Jun;82(6):1576. PMID: 26897386 PubMed  
 12. Maroñas-Jiménez L, Krakowski AC. Pediatric Acne: Clinical Patterns and Pearls. Dermatol Clin. 2016 Apr;34(2):195-202. PMID: 27015779. PubMed  
 13. Thiboutot D, Zaenglein A, Weiss J, et al. An aqueous gel fixed combination of clindamycin phosphate 1,2% and benzoyl peroxide 2,5% for the once-daily treatment of moderate to severe acne vulgaris: Assessment of efficacy and safety in 2813 patients. J Am Acad Dermatol 2008; : PMID: 18805603. PubMed  
 14. Zouboulis CC, Bettoli V. Management of severe acne. Br J Dermatol 2015. pmid: 25597508 PubMed  
 15. Graber E. Acne vulgaris. Overview of management. UpToDate, last updated Feb 17, 2021. www.uptodate.com  
 16. Burris J, Rietkerk W, Shikany JM, Woolf K. Differences in Dietary Glycemic Load and Hormones in New York City Adults with No and Moderate/Severe Acne. J Acad Nutr Diet. 2017 Sep;117(9):1375-1383. PMID: 28606553 PubMed  
 17. Bhate K, Williams HC. What's new in acne? An analysis of systematic reviews published in 2011-2012. Clin Exp Dermatol. 2014 Apr;39(3):273-7; quiz 277-8. doi: 10.1111/ced.12270.
 18. Yang Z, Zhang Y, Lazic Mosler E, Hu J, Li H, Zhang Y, Liu J, Zhang Q. Topical benzoyl peroxide for acne. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 16;3(3):CD011154. doi: 10.1002/14651858.CD011154.pub2. PMID: 32175593 PubMed  
 19. Simonart T, Dramaix M, De Maertelaer V. Efficacy of tetracyclines in the treatment of acne vulgaris: a review. Br J Dermatol 2008; 158: 208-16. PubMed  
 20. Ross JI, AM Snelling AM, Carnegi E et al. Antibiotic-resistant acne: lessons from Europe. Br J Dermatol 2003; 148: 467-78. PubMed  
 21. Wolf JE, Kaplan D, Kraus J. Efficacy and tolerability of combined topical treatment of acne vulgaris with adapalene and klindamycin. J Am Acad Dermatol 2003; 49: S211-7. PubMed  
 22. Begränsningar i användningen av cyproteron på grund av risk för meningeom. Nyheter 2020-02-19 lakemedelsverket.se  
 23. Eichenfield DZ, Sprague J, Eichenfield LF. Management of Acne Vulgaris: A Review. JAMA. 2021 Nov 23;326(20):2055-2067. doi: 10.1001/jama.2021.17633. PMID: 34812859 PubMed  
 24. Blasiak RC, Stamey CR, Burkhart CN, et al. High-dose isotretinoin treatment and the rate of retrial, relapse, and adverse effects in patients with acne vulgaris. JAMA Dermatol 2013; 149: 1392. pmid:24173086 PubMed  
 25. Costa CS, Bagatin E, Martimbianco ALC. Oral isotretinoin for acne. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD009435. DOI: 10.1002/14651858.CD009435.pub2 DOI  
 26. Hanson N, Leachman S. Safety issues in isotretinoin therapy. Semin Cutan Med Surg 2001; 20: 166-83. PMID: 11594672. PubMed  
 27. Läkemedelsverket, 2013 www.lakemedelsverket.se  
 28. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D et al; Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol 2003; 49 (suppl): S1-37.
 29. Kaymak Y, Taner E, Taner Y. Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who were treated with either isotretinoin or topical agents. Int J Dermatol 2009; 48: 41-6. PubMed  
 • Tore Särnhult, överläkare, Hallandskustens hudmottagning
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet