Abscesser i huden

Basfakta

Definition

  • Hålrum fyllt av var:
    • Abscessväggen är hyperemisk, men själva abscesshålan är utan blodcirkulation

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.