Vitiligo

Basfakta

Definition

  • Sjukdomen kännetecknas av fläckvis utveckling av välavgränsade, mjölkvita, makulära områden i huden, ibland med vita hårstrån i de drabbade områdena.
  • Detta är resultatet av bortfall av melaninproducerande melanocyter i överhuden och i hårfolliklarna. Om det beror på nekros eller apoptos av melanocyterna är oklart.1
  • Förutom huden kan hårsäckar, slemhinnor, ögon och hörselgångar vara angripna. Gemensamt för dessa organ är att här finns melanocyter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.