Seborroiska keratoser

  • Definition:Mycket vanlig benign epidermal hudtumör.
  • Förekomst:Vanligast hos äldre personer.
  • Symtom:Vanligen inga symtom. Förändringarna kan leda till irritation på grund av skav. 
  • Kliniska fynd:En välavgränsad tumör med fet, vårtaktig yta och en färg som varierar från hudfärgad till brunsvart. Förändringen verkar ofta ligga på huden.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på symtom och kliniska fynd. 
  • Behandling:Vanligen endast kosmetisk behandling, som kan utföras med hjälp av till exempel skrapning och kryoterapi. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.