Gå direkt till huvudinnehållet

Seborroiska keratoser

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Mycket vanlig benign epidermal hudtumör.
Förekomst:
Vanligast hos äldre personer.
Symtom:
Vanligen inga symtom. Förändringarna kan leda till irritation på grund av skav. 
Kliniska fynd:
En välavgränsad tumör med fet, vårtaktig yta och en färg som varierar från hudfärgad till brunsvart. Förändringen verkar ofta ligga på huden.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på symtom och kliniska fynd. 
Behandling:
Vanligen endast kosmetisk behandling, som kan utföras med hjälp av till exempel skrapning och kryoterapi. 
 1. Wollina U. Recent advances in managing and understanding seborrheic keratosis. F1000Res. 2019;8:F1000 Faculty Rev-1520. PMID:31508199. PubMed  
 2. Greco MJ, Mahabadi N, Gossman W. StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–.2019 Oct 26. PMID:31424869. PubMed  
 3. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing Common Benign Skin Tumors. Am Fam Physician. 2015;92(7):601–607. PMID:26447443. PubMed  
 4. Luba MC, Bangs SA, Mohler AM, Stulberg DL. Common benign skin tumors. Am Fam Physician 2003; 67: 729-38. American Family Physician  
 5. Narala S, Cohen PR. Cutaneous T-cell lymphoma-associated Leser-Trélat sign: report and world literature review. Dermatol online 2017; 23: 13030. pmid:28329468 PubMed  
 6. Longo C, Moscarella E, Piana S, et al. Not all lesions with a verrucous surface are seborrheic keratoses. J Am Acad Dermatol 2014; 70:e121. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Minagawa A. Dermoscopy-pathology relationship in seborrheic keratosis. J Dermatol. 2017;44(5):518–524. PMID:28447350. PubMed  
 8. DermNet NZ. Dermoscopy - dermoscopy of seborrhoeic keratosis. 2008 (Hämtad 2020-02-20). dermnetnz.org  
 9. Polder KD, Landau JM, Vergilis-Kalner IJ, et al. Laser eradication of pigmented lesions: a review. Dermatol Surg 2011; 37:572. PubMed  
 10. Wollina U. Seborrheic Keratoses - The Most Common Benign Skin Tumor of Humans. Clinical presentation and an update on pathogenesis and treatment options. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(11):2270–2275. PMID:30559899. PubMed  
 11. Funkhouser CH, Coerdt KM, Haidari W, Cardis MA. Hydrogen Peroxide 40% for the Treatment of Seborrheic Keratoses. Ann Pharmacother. 2021;55(2):216-221. PMID:32646224. PubMed  
 12. Robertson S, Franko J. Hydrogen Peroxide 40% (Eskata) for Seborrheic Keratosis. Am Fam Physician. 2019;100(10):643-644. PMID:31730314. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg