Melasma

Basfakta

Definition

  • Kallas också kloasma eller "graviditetsmask".
  • Är en progressiv, makulär, icke-fjällande hypermelanos på solexponerade hudområden, särskilt i ansiktet, men även på handryggen.1
  • Uppträder ofta under graviditet eller vid p-pilleranvändning, men ses också hos patienter som tar fenytoin.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.