Gå direkt till huvudinnehållet

Malignt melanom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancervävnad som utgår från melanocyter i basalcellslagret i epidermis men som också kan utgå från melanocyter i slemhinna eller ögon.
Förekomst:
I Sverige diagnostiseras drygt 4 000 invasiva maligna melanom (melanom) i huden årligen och cirka 4 000 förstadier till sjukdomen (in situ-melanom).
Symtom:
Snabbt nytillkommen pigmenterad hudförändring, eventuellt förändring av redan existerande nevus, eventuellt klåda/irritationskänsla i lesionen. 
Kliniska fynd:
ABCD(E)-kriterierna och "ugly duckling sign". Förändring – nytillkommen, ökad storlek, förändrad färg, förändrad form. Ibland sårbildning/blödning.Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom histopatologisk undersökning.
Behandling:
Den huvudsakliga behandlingen är kirurgi, också vid recidiv och metastaser. Vid avancerad sjukdom ges systemisk behandling med immunterapi, perorala kinashämmare och/eller cytostatika. Strålbehandling kan ges på vissa indikationer, men påverkar inte överlevnaden.
 1. Malignt melanom. Nationellt vårdprogram, RCC. Hämtad 2022-07-25 www.cancercentrum.se  
 2. Scolyer RA, Long GV, Thompson JF. Evolving concepts in melanoma classification and their relevance to multidisciplinary melanoma patient care. Molecular oncology. 2011;5(2):124-36. PMID: 21482206 PubMed  
 3. Malignant Melanoma of Skin. In: TNM Classification of Malignant Tumours. 8th edition, ed. Wiley-Blackwell; 2017.
 4. Gershenwald JE SR, Hess KR, et al. Melanoma of the Skin. In: AJCC Cancer Staging ed. Chicago: American Joint Committee on Cancer; 2017.
 5. Welch HG, Woloshin S, Schwartz LM. Skin biopsy rates and incidence of melanoma: population based ecological study. BMJ 2005; 33: 481-84. British Medical Journal  
 6. Hudmelanom - Årsrapport nationellt kvalitetsregister. Diagnosår 1990-2016: Regionalt cancercentrum i Samverkan; 2017. www.cancercentrum.se  
 7. International Agency for Research on Cancer Working Group on artificial ultraviolet (UV) light and skin cancer. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review. Int J Cancer 2007;120(5):1116-22. pmid: 17131335 PubMed  
 8. Mocellin S, Lens MB, Pasquali S, Pilati P, Chiarion Sileni V. Interferon alpha for the adjuvant treatment of cutaneous melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008955. pmid: 23775773 PubMed  
 9. Pampena R, Kyrgidis A, Lallas A, et al. A meta-analysis of nevus-associated melanoma: Prevalence and practical implications. J Am Acad Dermatol 2017; 77: 938-45. pmid:28864306 PubMed  
 10. Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: III. Family history, actinic damage and phenotypic factors. Eur J Cancer 2005; 41:2040. PubMed  
 11. Vourc'h-Jourdain M1, Martin L, Barbarot S. Large congenital melanocytic nevi: therapeutic management and melanoma risk: a systematic review. J Am Acad Dermatol 2013; 68(3): 493-8. pmid:23182059 PubMed  
 12. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet, sist oppdatert sept 2018 www.helsedirektoratet.no  
 13. Ribero S, Zugna D, Osella-Abate S, et al. Prediction of high naevus count in a healthy UK population to estimate melanoma risk. Br J Dermatol 2015. pmid: 26479165 PubMed  
 14. Chen T, Fallah M, Försti A et al. Risk of Next Melanoma in Patients With Familial and Sporadic Melanoma by Number of Previous Melanomas. JAMA Dermatol 2015; 151: 607. pmid:25671687 PubMed  
 15. Wu S, Han J, Laden F, Qureshi AA. Long-term ultraviolet flux, other potential risk factors, and skin cancer risk: A cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014; 23: 1080. pmid: 24876226. PubMed  
 16. Wu S, Cho E, Li W et al. History of Severe Sunburn and Risk of Skin Cancer Among Women and Men in 2 Prospective Cohort Studies. Am J Epidemiol 2016; 183(9): 824-33. pmid: 27045074. PubMed  
 17. Rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2017. Rapport 2018:14. www.stralsakerhetsmyndigheten.se  
 18. Gaudy-Marqueste C, Wazaefi Y, Bruneu Y et al. Ugly Duckling Sign as a Major Factor of Efficiency in Melanoma Detection. JAMA Dermatol 2017; 153: 279-84. pmid:28196213 PubMed  
 19. Kottschade LA, Grotz TE, Dronca RS et al. Rare presentations of primary melanoma and special populations: a systematic review. Am J Clin Oncol 2014; 37: 635-41. pmid:23563206 PubMed  
 20. American Academy of Dermatology Ad Hoc Task Force for the ABCDEs of Melanoma. Early detection of melanoma: reviewing the ABCDEs. J Am Acad Dermatol. 2015 ;72(4):717-23. pmid: 25698455 PubMed  
 21. Tsao H, Olazagasti JM, Cordoro KM, et al. Early detection of melanoma: reviewing the ABCDEs. J Am Acad Dermatol. 2015 Apr;72(4):717-23. PubMed  
 22. Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, Binder M. Diagnostic accuracy of dermoscopy. Lancet Oncol 2002; 3: 159-65. PubMed  
 23. Crotty KA, Menzies SW. Dermoscopy and its role in diagnosing melanocytic lesions: a guide for pathologists. Pathology 2004; 36: 470-77. PubMed  
 24. Elwood JM, Jopson J. Melanoma and sun exposure: an overview of published studies. Int J Cancer 1997; 73: 198-203. PubMed  
 25. Saraiya M, Glanz K, Briss PA, et al. Interventions to prevent skin cancer by reducing exposure to ultraviolet radiation: a systematic review. Am J Prev Med 2004; 27: 422-66. PubMed  
 26. Harris RB, Alberts DS. Strategies for skin cancer prevention. Int J Dermatol 2004; 43: 243-51. PubMed  
 27. Dennis LK, Beane Freeman LE, VanBeek MJ. Sunscreen use and the risk for melanoma: a quantitative review. Ann Intern Med 2003; 139: 966-78. Annals of Internal Medicine  
 28. Thompson JF, Scolyer RA, Kefford RF. Cutaneous melanoma. Lancet 2005; 365: 687-701. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete