Lentigo solaris ("Solfläck")

Basfakta

Definition

  • Lentigo solaris kallas också felaktigt "leverfläckar" eller åldersfläckar, lentigo senilis.
  • Det är en proliferation av normala melanocyter sekundärt till kronisk solskada och är ett godartat tillstånd.1-2
  • Hyperpigmenteringen kan variera från ljusbrun till mörkbrun, men färgen i en och samma lesion är jämn.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.