Vårtor på händer och fötter

  • Definition:Vårtor, verruca vulgaris, är den kutana manifestationen av humant papillomvirus (HPV).
  • Förekomst:Sällsynta före femårsåldern och bland vuxna. Hos skolbarn är prevalensen av hand- och fotvårtor 3,9–4,9 % (brittiska data) och är vanligast i 12–16-årsåldern.
  • Symtom:Vårtor kan vara smärtsamma beroende på lokalisation, till exempel på fotsulorna och nära naglarna.
  • Kliniska fynd:Det skiljs mellan vanliga, periunguala, platta, filiforma och plantara vårtor. Vanliga vårtor har ojämn yta, är kupolformade, kan förekomma var som helst på kroppen och är ofta multipla.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild.
  • Behandling:Om vårtorna inte orsakar obehag är behandling inte nödvändig. De flesta vårtor går spontant tillbaka (95 % inom 5 år bland skolbarn). Salicylsyra har bäst evidens för effekt (finns receptfria preparat på apotek). Kryoterapi är ett alternativ.

Basfakta

Definition

  • Vårtor, verruca vulgaris, är den kutana manifestationen av humant papillomvirus (HPV).1
  • Icke-genitala vårtor är mycket vanliga, godartade och oftast självbegränsande.2
  • När epidermala celler infekteras med HPV resulterar det i cellproliferation och en förtjockad vårtpapel i huden.1
  • Händer och fötter är de vanligaste lokalisationerna.

Diagnos

När remittera?

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.