Skivepitelcancer i huden

  • Definition:Skivepitelcancer utgår från malignitetsomvandlade keratinocyter i huden och drabbar framförallt solexponerade områden. 
  • Förekomst:Den näst vanligaste formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna. Incidensen är högst hos ljushyade personer som bor i tropiska områden. Under 2019 diagnostiserades i Sverige 9 151 nya fall av invasiv skivepitelcancer, varav 5 344 män och 3 807 kvinnor
  • Symtom:Typiskt är ett sår på huden som är lättblödande och som aldrig läker. Ofta har hudförändringen utvecklats snabbt.
  • Kliniska fynd:Fast, fjällande, ibland vårtliknande knuta, ofta med centralt sår och hård infiltrerad kant. Storleken kan variera från några få millimeter till flera centimeter. Ofta tecken på solskada i omgivande hud.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild med histologi bekräftar diagnosen.
  • Behandling:Kirurgi är ofta tillräckligt vid tidigt stadium. Fler behandlingsalternativ finns vid avancerat stadium.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.