Gå direkt till huvudinnehållet

Skivepitelcancer i huden

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skivepitelcancer utgår från malignitetsomvandlade keratinocyter i huden och drabbar framförallt solexponerade områden. 
Förekomst:
Den näst vanligaste formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna. Incidensen är högst hos ljushyade personer som bor i tropiska områden. Under 2019 diagnostiserades i Sverige 9 151 nya fall av invasiv skivepitelcancer, varav 5 344 män och 3 807 kvinnor
Symtom:
Typiskt är ett sår på huden som är lättblödande och som aldrig läker. Ofta har hudförändringen utvecklats snabbt.
Kliniska fynd:
Fast, fjällande, ibland vårtliknande knuta, ofta med centralt sår och hård infiltrerad kant. Storleken kan variera från några få millimeter till flera centimeter. Ofta tecken på solskada i omgivande hud.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild med histologi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Kirurgi är ofta tillräckligt vid tidigt stadium. Fler behandlingsalternativ finns vid avancerat stadium.
  1. Kauvar AN, Arpey CJ, Hruza G et al. Consensus for Nonmelanoma Skin Cancer Treatment, Part II: Squamous Cell Carcinoma, Including a Cost Analysis of Treatment Methods. Dermatol Surg. 2015 Nov;41(11):1214-40. PMID: 26445288 PubMed  
  2. Nationellt vårdprogram Skivepitelcancer i huden Nationellt vårdprogram (hämtad 2021-06-07) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. Marks R, Rennie G, Selwood TS. Malignant transformation of solar keratoses to squamous cell carcinoma. Lancet 1988; 1: 795-7.
  4. English DR, Armstrong BK, Kricker A, Winter MG, Heenan PJ, Randell PL. Demographic characteristics, pigmentary and cutaneous risk factors for squamous cell carcinoma: a case-control study. Int J Cancer 1998; 76: 628-34. PubMed  
  5. Chen AC, Martin AJ, Choy B, et al. A phase 3 randomized trial of nicotinamide for skin-cancer chemoprevention. N Engl J Med 2015. PMID: 26488693 PubMed  
  6. SDKO:s (Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi) riktlinjer för handläggning av Skivepitelcancer & Basalcellscancer. Reviderad version 2016. www.pdf.nu  
  7. Rowe DE, Carroll RJ, Day CL. Prognostic factors for local recurrence, metastasis, and survival rates in squamous cell carcinoma of the skin, ear, and lip. J Am Acad Dermatol 1992; 26: 976-90. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet