Molluscum contagiosum

  • Defintion:En virusinfektion i huden som karakteriseras av 2–5 mm stora pärlemorliknande papler på 2–5 mm, ofta med central fördjupning (mollusker).
  • Förekomst:Mycket vanligt. Förekommer oftast hos barn i åldern 2–5 år.
  • Symtom:Gradvis utvecklas små papler i huden, ofta samlade i små grupper. Paplerna växer till 2–5 mm storlek och är i regel färre än 30 stycken.
  • Kliniska fynd:Huden runt molluskerna är oftast helt opåverkad, men det kan förekomma irritationer med lätt svullen, rodnad hud och någon gång sekundärinfektion.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
  • Behandling:Oftast behövs ingen behandling eftersom molluskerna försvinner spontant. Behandlingsalternativ är skrapning (kyrettage), kryoterapi eller lokalbehandling med läkemedel

Basfakta

Definition

  • En virusinfektion i huden som karakteriseras av 2–5 mm stora pärlemorliknande papler på 2–5 mm, ofta med central fördjupning (mollusker).1
  • Tillståndet är oftast självbegränsande och utan sekvele, men det kan pågå i flera månader och ibland i flera år.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.