Gå direkt till huvudinnehållet

Molluscum contagiosum

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Defintion:
En virusinfektion i huden som karakteriseras av 2–5 mm stora pärlemorliknande papler på 2–5 mm, ofta med central fördjupning (mollusker).
Förekomst:
Mycket vanligt. Förekommer oftast hos barn i åldern 2–5 år.
Symtom:
Gradvis utvecklas små papler i huden, ofta samlade i små grupper. Paplerna växer till 2–5 mm storlek och är i regel färre än 30 stycken.
Kliniska fynd:
Huden runt molluskerna är oftast helt opåverkad, men det kan förekomma irritationer med lätt svullen, rodnad hud och någon gång sekundärinfektion.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
Behandling:
Oftast behövs ingen behandling eftersom molluskerna försvinner spontant. Behandlingsalternativ är skrapning (kyrettage), kryoterapi eller lokalbehandling med läkemedel
 1. Stulberg DL, Hutchinson AG. Molluscum contagiosum and warts. Am Fam Physician 2003; 67: 1233-40. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Pannell RS, Fleming DM, Cross KW. The incidence of molluscum contagiosum, scabies and lichen planus. Epidemiol Infect 2005; 133: 985-91. pmid:16274495 PubMed  
 3. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal  
 4. van der Wouden JC, van der Sande R, Kruithof EJ, Sollie A, van Suijlekom-Smit LWA, Koning S. Interventions for cutaneous molluscum contagiosum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD004767. DOI: 10.1002/14651858.CD004767.pub4 DOI  
 5. Gamble RG, Echols KF, Dellavalle RP. Imiquimod vs cryotherapy for molluscum contagiosum. A randomized controlled trial. Arch Dermatol 2012; 148: 109-112. doi:10.1001/archdermatol.2011.1241 DOI  
 6. Theos AU, Cummins R, Silverberg NB, Paller AS. Effectiveness of imiquimod cream 5% for treating childhood molluscum contagiosum in a double-blind, randomized pilot trial. Cutis 2004; 74: 134-8. pmid:15379366 PubMed  
 7. Al-Mutairi N, Al-Doukhi A, Al-Farag S, Al-Haddad A. Comparative study on the efficacy, safety, and acceptability of imiquimod 5% cream versus cryotherapy for molluscum contagiosum in children. Pediatric dermatology 2010; 27: 388-94. doi:10.1111/j.1525-1470.2009.00974.x DOI  
 8. Handjani F, Behazin E, Sadati MS . Comparison of 10% potassium hydroxide solution versus cryotherapy in the treatment of molluscum contagiosum: an open randomized clinical trial. J Dermatolog Treat 2014; 3: 249-50. pmid:23924070 PubMed  
 9. Potassium hydroxide 5% for the treatment of molluscum contagiosum. Drug and Therapeutics Bulletin 2014; 52: 118. PMID: 25298120 PubMed  
 10. Butala N, Siegfried E, Weissler A. Molluscum BOTE sign: a predictor of imminent resolution. Pediatrics 2013; 131:e1650. Pediatrics  
 11. Basdag H, Rainer BM, Cohen BA. Molluscum Contagiosum: To Treat or Not to Treat? Experience with 170 Children in an Outpatient Clinic Setting in the Northeastern United States. Pediatr Dermatol 2015, 32: 353–357.PMID: 25641168 PubMed  
 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet