Malassezia-follikulit

  • Definition:Infektion med jästsvampen Malassezia furfur i hårsäckar.
  • Förekomst:Förhållandevis vanligt tillstånd hos yngre vuxna, särskilt män. Fuktigt och varmt klimat är en viktig riskfaktor.
  • Symtom:Det dominerande symtomet är klåda, och den kan vara uttalad.
  • Fynd:Hudförändringarna består av 2–4 mm stora follikulära papler och pustler, i typiska fall på övre delen av bålen, utan komedoner.
  • Diagnostik:Klinisk undersökning räcker ofta för diagnos.
  • Behandling:Består av lokala medel. Vid utbredda förändringar kan perorala medel övervägas.

Basfakta

Definition

  • Orsakas av jästsvampen Malassezia furfur, tidigare kallad Pityrosporum ovale.1
  • Begreppet Pityrosporum-follikulit används dock fortfarande synonymt med Malassezia-follikulit
  • En follikulit på övre bålen som ser ut som akne men inte svarar på behandling kan vara Malassezia-follikulit.2
  • Svampen kan även leda till hypopigmentering i huden och är då känd som pityriasis versicolor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.