Gå direkt till huvudinnehållet

Malassezia-follikulit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med jästsvampen Malassezia furfur i hårsäckar.
Förekomst:
Förhållandevis vanligt tillstånd hos yngre vuxna, särskilt män. Fuktigt och varmt klimat är en viktig riskfaktor.
Symtom:
Dominerande symtom är klåda, som kan vara uttalad.
Fynd:
Hudförändringarna består av 2–4 mm stora follikulära papler och pustler, i typiska fall på övre delen av bålen, utan komedoner.
Diagnostik:
Klinisk undersökning räcker ofta för diagnos.
Behandling:
Lokalbehandling. Vid utbredda förändringar kan perorala medel övervägas.
  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. www.lakemedelsverket.se  
  2. Vlachos C, Henning MAS, Gaitanis G et al. Critical synthesis of available data in Malassezia folliculitis and a systematic review of treatments. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Aug;34(8):1672-1683. doi: 10.1111/jdv.16253. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32012377 PubMed  
  3. FASS. Fluconazol. Hämtad 2023-09-22 www.fass.se  
  4. FASS. Itrakonazol. Hämtad 2023-09-22 www.fass.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet