Keratoakantom

  • Definition:Snabbväxande lesion som främst förekommer på solexponerad hud hos äldre personer.
  • Förekomst:I studier från Australien och Hawaii var den årliga incidensen 104 respektive 150/100 000. Förekomsten ökar med åldern.
  • Symtom:Keratoakantom börjar som en papulös, vårtliknande lesion, som under två till fyra veckors tid växer till en storlek på oftast 1–2 cm eller mer.
  • Kliniska fynd:Nodulär lesion som ofta har en central "navel". Vanlig lokalisation är ansikte och extremiteter. Oftast solitära, men multipla lesioner förekommer.
  • Diagnostik:Histologisk morfologi och växtmönster är oftast diagnostiska.
  • Behandling:Excision inkluderande basen av lesionen rekommenderas på grund av den kliniska och histologiska likheten med skivepitelcancer samt eventuell ärrbildning efter spontan tillbakabildning.

Basfakta

Definition

  • Snabbväxande lesion som främst förekommer på solexponerad hud hos äldre personer.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.