Gå direkt till huvudinnehållet

Keratoakantom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Snabbväxande lesion som främst förekommer på solexponerad hud hos äldre personer.
Förekomst:
I studier från Australien och Hawaii var den årliga incidensen 104 respektive 150/100 000. Förekomsten ökar med åldern.
Symtom:
Keratoakantom börjar som en papulös, vårtliknande lesion, som under två till fyra veckors tid växer till en storlek på oftast 1–2 cm eller mer.
Kliniska fynd:
Nodulär lesion som ofta har en central "navel". Vanlig lokalisation är ansikte och extremiteter. Oftast solitära, men multipla lesioner förekommer.
Diagnostik:
Histologisk morfologi och växtmönster är oftast diagnostiska.
Behandling:
Excision inkluderande basen av lesionen rekommenderas på grund av den kliniska och histologiska likheten med skivepitelcancer samt eventuell ärrbildning efter spontan tillbakabildning.
  1. Kwiek B, Schwartz RA. Keratoacanthoma (KA): An update and review. J Am Acad Dermatol. 2016 Jun;74(6):1220-33. PMID: 26853179 PubMed  
  2. Luba MC, Bangs SA, Mohler AM, Stulberg DL. Common benign skin tumors. Am Fam Physician 2003; 67: 729-38. American Family Physician  
  3. Läkemedelsverket Läkemedel med isotretinoin godkänt. 2013 www.lakemedelsverket.se  
  4. Canas GC, Robson KJ, Arpey CJ. Persistent keratoacanthoma: challenges in management. Dermatol Surg 1998;24:1364-9. PubMed  
  • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet