Granuloma annulare

 • Definition:Granuloma annulare är en godartad hudsjukdom som i typiska fall består av papler grupperade i en växande ringformation.
 • Förekomst:Ovanligt tillstånd, oklar incidens. Drabbar patienter i alla åldrar, men den lokaliserade formen är vanligast <30 års åldern.
 • Symtom:Utslaget kan komma var som helst på kroppen, men den vanligaste formen är ofta lokaliserad till lateral- och dorsalytorna på händer och fötter.
 • Kliniska fynd:Ringformat utslag med små, fasta, hudfärgade eller röda papler. Dessa kan konfluera och bilda större ringar med central uppklarning.
 • Diagnostik:Ofta kan diagnosen ställas utan biopsi, men i kliniskt svåra fall är hudbiopsi till hjälp, särskilt vid den subkutana formen.
 • Behandling:Tillståndet går över av sig själv och eventuella läkemedel kan ha biverkningar.

Basfakta

Definition

 • Granuloma annulare är en godartad hudsjukdom som i typiska fall består av papler grupperade i en växande ringformation.1
 • Utseendet varierar från hudfärgat till erytematöst.
 • Etiologin är okänd men sjukdomen är vanligen självbegränsande.
 • Trots sitt utseende är detta oftast ett asymtomatiskt tillstånd. Eventuellt kan lätt klåda förekomma.
 • Utslaget kan dyka upp var som helst på kroppen men är ovanligast i ansiktet och vanligast lateralt och dorsalt på händer och fötter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.