Talgkörtelhyperplasi

Basfakta

Definition

  • Andra beteckningar är senil hyperplasi, sebaceus hyperplasi.
  • Talgkörtelhyperplasi är en mjuk, gul, ofta bred och lite ojämn papel. En del papler har en central navel.1
  • Utöver det kosmetiska har tillståndet ingen klinisk betydelse.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.