Gå direkt till huvudinnehållet

Nevus sebaceus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillståndet är en godartad, medfödd hudtumör (hamartom).
Förekomst:
Förekommer hos cirka 0,3 % av alla nyfödda.
Symtom:
Solitär hudförändring.
Kliniska fynd:
Typiskt utseende med ett välavgränsat, gulorange plack, oftast i hårbotten, ansiktet eller på halsen.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. 
Behandling:
Oftast ingen. Excision vid kosmetiska besvär/misstanke om malign utveckling.  
  1. Karolinska institutet. Nevus, Sebaceous of Jadassohn. Svensk MeSH. (Hämtad 2021-03-15). mesh.kib.ki.se  
  2. Wright, TS. Nevus sebaceus and nevus sebaceus syndrome. UpToDate. Last updated Dec 30, 2019 (Hämtad 2021-03-16). www.uptodate.com  
  3. Baigrie D, Troxell T, Cook C. Nevus Sebaceus, StatPearls. Last update November 20, 2020 (Hämtad 2021-03-16). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Bergström A, Rollman O, Emstestam L, Mattsson M, Hägglund H, Nilsson, Karlsson M. Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning. Läkartidningen. 2018;115:FASY. lakartidningen.se  
  5. Sand C. Pediatrisk Dermatologi. Köpenhamn: LEO Pharma, 2010.
  6. Tjarks BJ, Gardner JM, Riddle ND. Hamartomas of skin and soft tissue. Semin Diagn Pathol. 2019;36(1):48-61. PMID:30573326. PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL