Hudflikar

  • Definition:Små hudflikar som sitter fast i huden med en tunn stjälk.
  • Förekomst:Finns hos 25 % och ökar med åldern.
  • Symtom:Tillståndet ger inga symtom.
  • Kliniska fynd:Vanliga lokalisationer är axillerna, på halsen och i ljumskarna.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild.
  • Behanding:Behandling behövs inte. Eventuellt excision vid obehag.

Basfakta

Definition

  • Acrochordon, fibroepiteliala polyper, "skin tags".
  • Små hudflikar som sitter fast i huden med en tunn stjälk.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.