Dermatofibrom

  • Defintion:En grupp mycket vanliga, godartade tumörer (knutor) i huden, med något olika histologisk bild.
  • Förekomst:Mycket vanligt förekommande.
  • Symtom:En fast tumör kan palperas under hudplanet.
  • Kliniska fynd:Dermatofibromet är ofta <1 cm i diameter, med brunröd till brungrå färg.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild.
  • Behandling:Om tumören vuxit snabbt eller vid osäkerhet om diagnosen bör dermatofibromet excideras.

Basfakta

Definition

  • Kallas också för histiocytom.
  • En grupp mycket vanliga, godartade tumörer (knutor) i huden, med något olika histologisk bild.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.