Gå direkt till huvudinnehållet

Dermatofibrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En grupp godartade tumörer (bindvävsknutor) i huden, med något olika histologisk bild. Kan uppstå efter hudtrauma, exempelvis insektsbett.
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symtom:
Utvecklas långsamt och sitter ofta på nedre extremitet. Vanligen asymtomatiskt.
Kliniska fynd:
Ofta <2 cm i diameter och i brun eller röd-rosa färg.
Diagnostik:
Diagnosen kan ställas på typisk klinisk bild, eventuellt med stöd av dermatoskopi eller bekräftelse med histologi.
Behandling:
Behandling behövs inte, men om tumören vuxit snabbt eller vid osäkerhet om diagnosen bör dermatofibromet excideras.
  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing Common Benign Skin Tumors. Am Fam Physician. 2015;92(7):601–607. PMID:26447443 PubMed  
  2. Han TY, Chang HS, Lee JH et al. A clinical and histopathological study of 122 cases of dermatofibroma (benign fibrous histiocytoma). Ann Dermatol. 2011 May;23(2):185-92. doi: 10.5021/ad.2011.23.2.185. Epub 2011 May 27. PMID: 21747617 PubMed  
  3. Orzan OA, Dorobanțu AM, Gurău CD et al. Challenging Patterns of Atypical Dermatofibromas and Promising Diagnostic Tools for Differential Diagnosis of Malignant Lesions. Diagnostics (Basel). 2023 Feb 10;13(4):671. doi: 10.3390/diagnostics13040671. PMID: 3683215 PubMed  
  4. Alonso-Castro L, Boixeda P, Segura-Palacios JM et al. Dermatofibromas treated with pulsed dye laser: Clinical and dermoscopic outcomes. J Cosmet Laser Ther. 2012 Apr;14(2):98-101. doi: 10.3109/14764172.2012.671525. PMID: 22384809 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet