Aterom

  • Definition:Rund och rörlig hudcysta av epidermis, fylld med keratin.
  • Förekomst:Mycket vanligt förekommande.
  • Symtom:Ateromet växer vanligen långsamt och är symtomfri. Kan ibland bli inflammerad.
  • Kliniska fynd:Varierar i storlek från några få millimeter till flera centimeter, ofta en central punkt. Ett inflammerat och eventuellt infekterat aterom kan, när den "mognar", spricka och tömma ut illaluktande, ostaktigt material.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild.
  • Behandling:Behandling behövs oftast inte. Eventuellt excision på grund av obehag eller recidiverande infektioner.

Basfakta

Definition

  • Kallas också epidermoidcysta, epidermal inklusionscysta eller inklusionscysta.1
  • Är en rund och rörlig hudcysta.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.