Paronyki

  • Definition:Paronyki är en inflammation/infektion i en eller fler nagelvallar av fingrar och/eller tår. Det delas in i akut paronyki (oftast infektion) och kronisk paronyki (kontakteksem).
  • Förekomst:Akut paronyki är vanligt.
  • Symtom:Smärta vid akut paronyki. Nagelförändringar och varierande grad av ömhet vid kronisk paronyki. 
  • Kliniska fynd:Erytem, ödem, ibland abscessbildning vid akut paronyki. Svullen, erytematös och öm nagelvall vid kronisk paronyki. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Vid akut paronyki varma bad, omslag med alsolsprit och vid abscessbildning incision. Kronisk paronyki behandlas som kontakteksem. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.