Gå direkt till huvudinnehållet

Paronyki

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Paronyki är en inflammation/infektion i en eller fler nagelvallar av fingrar och/eller tår. Det delas in i akut paronyki (oftast infektion) och kronisk paronyki (kontakteksem).
Förekomst:
Akut paronyki är vanligt.
Symtom:
Smärta vid akut paronyki. Nagelförändringar och varierande grad av ömhet vid kronisk paronyki. 
Kliniska fynd:
Erytem, ödem, ibland abscessbildning vid akut paronyki. Svullen, erytematös och öm nagelvall vid kronisk paronyki. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Vid akut paronyki varma bad, omslag med alsolsprit och vid abscessbildning incision. Kronisk paronyki behandlas som kontakteksem. 
 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se  
 2. Leggit JC. Acute and Chronic Paronychia. Am Fam Physician. 2017;96(1):44–51. PMID:28671378. PubMed  
 3. Ballardini N. Nagelbandsinflammation, paronyki. Rikshandboken barnhälsovård. 2018-12-18 (Hämtad 2019-12-05). www.rikshandboken-bhv.se  
 4. Boucher KW, Davidson K, Mirakhur B, Goldberg J, Heymann WR. Paronychia induced by cetuximab, an antiepidermal growth factor receptor antibody. J Am Acad Dermatol 2002; 47: 632-3. PubMed  
 5. Shu KY, Kindler HL, Medenica M, Lacouture M. Doxycycline for the treatment of paronychia induced by the epidermal growth factor receptor inhibitor cetuximab. Br J Dermatol 2006; 154: 191-2. PubMed  
 6. Robert C, Sibaud V, Mateus C, et al. Nail toxicities induced by systemic anticancer treatments. Lancet Oncol. 2015;16(4):e181. PMID:25856098. PubMed  
 7. Tosti A, Piraccini BM, Ghetti E, Colombo MD. Topical steroids versus systemic antifungals in the treatment of chronic paronychia: an open, randomized double-blind and double dummy study. J Am Acad Dermatol. 2002;47(1):73–76. PMID:12077585. PubMed  
 8. Koshy JC, Bell B. Hand Infections. J Hand Surg Am. 2019;44(1):46–54. PMID:30017648. PubMed  
 9. Turkmen A, Warner RM, Page RE. Digital pressure test for paronychia. Br J Plast Surg 2004; 57: 93-4. PubMed  
 10. Janusinfo Region Stockholm. Behandla okomplicerade paronykier och subkutana abscesser med alsolsprit och kirurgi i första hand – inte antibiotika. 2022-01-11 (Hämtad 2022-09-05). janusinfo.se  
 11. Goldstein BG, Goldstein AO, Tosti A, et al. Paronychia. UpToDate. Last updated July 2019 (Hämtad 2019-12-08). www.uptodate.com  
 12. Wollina U. Acute paronychia: comparative treatment with topical antibiotic alone or in combination with corticosteroid. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001;15(1):82–84. PMID:11451337. PubMed  
 13. Iorizzo M. Tips to treat the 5 most common nail disorders: brittle nails, onycholysis, paronychia, psoriasis, onychomycosis. Dermatol Clin. 2015;33(2):175–183. PMID:25828710. PubMed  
 14. Lomax A, Thornton J, Singh D. Toenail paronychia. Foot Ankle Surg. 2016;22(4):219–223. PMID:27810017. PubMed  
 15. Ferreira Vieira d'Almeida L, Papaiordanou F, Araújo Machado E, Loda G, Baran R, Nakamura R. Chronic paronychia treatment: Square flap technique. J Am Acad Dermatol. 2016;75(2):398–403. PMID:26946988. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus