Gå direkt till huvudinnehållet

Nageltrång

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Symtom som orsakas av att nagelplattan trycker mot och eventuellt punkterar huden.
Förekomst:
Vanligt förekommande i primärvården. 
Symtom:
Smärta, svullnad och ibland sekretion i en tå. 
Kliniska fynd:
Tecken på inflammation med varierande grad av hyperkeratos och varbildning. 
Diagnostik:
Baseras på de kliniska fynden. 
Behandling:
Behandlingen består av icke-kirurgiska åtgärder (i första hand) och kirurgiska åtgärder.
 1. Mayeaux EJ Jr, Carter C, Murphy TE. Ingrown Toenail Management. Am Fam Physician 2019; 100(3): 158-164. pmid:31361106 PubMed  
 2. Reyzelman AM, Trombello KA, Vayser DJ, Armstrong DG, Harkless LB. Are antibiotics necessary in the treatment of locally infected ingrown toenails? Arch Fam Med 2000; 9: 930-2. PubMed  
 3. Chabchoub I, Litaiem N. Ingrown Toenails. StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2019 Jan-. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Daniel CR III, Iorizzo M, Tosti A, Piraccini BM. Ingrown toenails. Cutis 2006; 78: 407-8. PubMed  
 5. Woo SH, Kim IH. Surgical pearl: nail edge separation with dental floss for ingrown toenails. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 939-40. PubMed  
 6. Eekhof JAH, Van Wijk B, Knuistingh Neven A, van der Wouden JC. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD001541. Cochrane (DOI)  
 7. Park DH, Singh D. The management of ingrowing toenails. BMJ 2012; 344: e2089. BMJ (DOI)  
 8. Di Chiacchio N, Di Chiacchio NG. Best way to treat an ingrown toenail. Dermatol Clin 2015; 33(2): 277-82. pmid:25828718 PubMed  
 9. Bernardshaw SV, Dolva Sagedal LH, Michelet KM, et al. Postoperative treatment after partial nail ablation of ingrown toenails - does it matter what we recommend? A blinded randomised study. Scand J Prim Health Care 2019; 37(2): 165-173. pmid:31050312 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus