Gå direkt till huvudinnehållet

Nagelsvamp (tinea unguium)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Svampinfektion i naglarna, i regel orsakade av Trichophyton rubrum.
Förekomst:
Förekommer hos cirka 10 % och ökar med åldern.
Symtom:
Klinisk diagnos kan vara svårbedömd. Nagelsvamp utgör cirka 50 % av alla nagelförändringar på tår.
Kliniska fynd:
Nagelsvamp ger i regel matta, sköra naglar med gul missfärgning, hyperkeratos och onykolys. Efterhand blir nageln förtjockad och deformerad.
Diagnostik:
Direktmikroskopi, odling och/eller prov för PCR av dermatofyt-DNA kan bekräfta diagnosen.
Behandling:
Tånagelförändringar är oftast bara kosmetiskt störande och behandling är inte nödvändig. Vid stark behandlingsönskan/subjektiva besvär är både lokal och systemisk behandling alternativ. Systemisk behandling är mest effektiv, men är förbundet med potentiella biverkningar. Risken för recidiv är stor.
 1. Westerberg DP, Voyack MJ. Onychomycosis: current trends in diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2013; 88: 762-70. PMID: 24364524 PubMed  
 2. Thomas J, Jacobson GA, Narkowicz CK, Peterson GM, Burnet H, Sharpe C. Toenail onychomycosis: an important global disease burden. J Clin Pharm Ther. 2010;35(5):497–519.
 3. Hartman TC, van Rijswijk E. Fungal nail infection. BMJ 2008; 337: a429. PubMed  
 4. Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol. 2003;149(suppl 65):1-4. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Tosti A. Onychomycosis clinical presentation. Medscape, last updated Jul 13, 2017. emedicine.medscape.com  
 6. Garcia-Doval I, Cabo F, Monteagudo B, et al. Clinical diagnosis of onychomycosis is possible in some patients: cross-sectional diagnostic study and development of a diagnostic rule. Br J Dermatol 2010; 163: 743-51. PubMed  
 7. Walberg M, Mørk C, Sandven P, et al. 18S rDNA polymerase chain reaction and sequencing in onychomycosis diagnostics. Acta Derm Venereol 2006; 86: 223-6. PubMed  
 8. Alberhasky RC. Laboratory diagnosis of onychomycosis. Clin Podiatr Med Surg. 2004;21(4):565–578.
 9. Terbinafin. FASS (hämtad 2022-04-06) www.fass.se  
 10. Gupta AK, Daigle D, Foley KA, et al. Topical therapy for toenail onychomycosis: an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2014 Dec;15(6):489-502. PubMed  
 11. Eisman S, Sinclair R. Fungal nail infection: diagnosis and management. BMJ. 2014 Mar 24;348:g1800. PMID: 24661991 PubMed  
 12. Gupta AK, Paquet M, Simpson FC. Therapies for the treatment of onychomycosis. Clin Dermatol. 2013 Sep-Oct;31(5):544-54. PMID: 24079583 PubMed  
 13. Kreijkamp-Kaspers S, Hawke KL, van Driel ML. Oral medications to treat toenail fungal infections. JAMA Clinical Evidence Synopsis. JAMA 2018; 319: 397-8. pmid:29362778 PubMed  
 14. Gupta AK, Ryder JE, Johnson AM. Cumulative meta-analysis of systemic antifungal agents for the treatment of onychomycosis. Br J Dermatol 2004; 150: 537-44. PubMed  
 15. de Sá DC, Lamas AP, Tosti A.Oral therapy for onychomycosis: an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2014 Feb;15(1):17-36. doi: 10.1007/s40257-013-0056-2. DOI  
 16. Gupta AK, Daigle D, Paquet M. Therapies for onychomycosis a systematic review and network meta-analysis of mycological cure. J Am Podiatr Med Assoc. 2015 Jul;105(4):357-66. PMID: 25032982 PubMed  
 17. Piraccini BM, Sisti A, Tosti A. Long-term follow up of toenail onychomycosis caused by dermatophytes after successful treatment with systemic antifungal agentS. J Am Acad Dermatol 2010; 62: 411-4. PubMed  
 18. Gupta AK, Versteeg SG. A critical review of improvement rates for laser therapy used to treat toenail onychomycosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31: 1111-1118. pmid:28294418 PubMed  
 19. Ortiz AE, Avram MM, Wanner MA. A review of lasers and light for the treatment of onychomycosis. Lasers Surg Med 2014; 46: 117. pmid:24375507 PubMed  
 20. Sotiriou E, Koussidou-Eremonti T, Chaidemenos G, et al. Photodynamic therapy for distal and lateral subungual toenail onychomycosis caused by Trichophyton rubrum: Preliminary results of a single-centre open trial. Acta Derm Venereol 2010; 90: 216. pmid:20169321 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter