Gå direkt till huvudinnehållet

Nagelsvamp (tinea unguium)

Senast reviderad:


Definition:
Svampinfektion i naglarna, i regel orsakade av Trichophyton rubrum.
Förekomst:
Förekommer hos cirka 10 % och ökar med åldern.
Symtom:
Klinisk diagnos kan vara svårbedömd. Nagelsvamp utgör cirka 50 % av alla nagelförändringar på tår.
Kliniska fynd:
Nagelsvamp ger i regel matta, sköra naglar med gul missfärgning, subungual hyperkeratos och onykolys. Efterhand blir nageln förtjockad och deformerad.
Diagnostik:
Direktmikroskopi, odling och/eller prov för PCR av dermatofyt-DNA kan bekräfta diagnosen.
Behandling:
Tånagelförändringar är oftast bara kosmetiskt störande och behandling är inte nödvändig. Vid stark behandlingsönskan/subjektiva besvär är både lokal och systemisk behandling möjlig. Risken för recidiv är stor.
 1. Westerberg DP, Voyack MJ. Onychomycosis: current trends in diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2013; 88: 762-70. PMID: 24364524 PubMed  
 2. Thomas J, Jacobson GA, Narkowicz CK, Peterson GM, Burnet H, Sharpe C. Toenail onychomycosis: an important global disease burden. J Clin Pharm Ther. 2010;35(5):497–519. PMID: 20831675 PubMed  
 3. Hartman TC, van Rijswijk E. Fungal nail infection. BMJ 2008; 337: a429. PMID: 18617498 PubMed  
 4. Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol. 2003;149(suppl 65):1-4. PMID: 14510968 PubMed  
 5. Tosti A. Onychomycosis clinical presentation. Medscape, last updated Jul 13, 2017. emedicine.medscape.com  
 6. Garcia-Doval I, Cabo F, Monteagudo B, et al. Clinical diagnosis of onychomycosis is possible in some patients: cross-sectional diagnostic study and development of a diagnostic rule. Br J Dermatol 2010; 163: 743-51. PubMed  
 7. Walberg M, Mørk C, Sandven P, et al. 18S rDNA polymerase chain reaction and sequencing in onychomycosis diagnostics. Acta Derm Venereol 2006; 86: 223-6. PMID: 16710579 PubMed  
 8. Alberhasky RC. Laboratory diagnosis of onychomycosis. Clin Podiatr Med Surg. 2004;21(4):565–578. PMID: 15450897 PubMed  
 9. Terbinafin. FASS (hämtad 2023-02-17) www.fass.se  
 10. Gupta AK, Daigle D, Foley KA, et al. Topical therapy for toenail onychomycosis: an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2014 Dec;15(6):489-502. PubMed  
 11. Eisman S, Sinclair R. Fungal nail infection: diagnosis and management. BMJ. 2014 Mar 24;348:g1800. PMID: 24661991 PubMed  
 12. Gupta AK, Paquet M, Simpson FC. Therapies for the treatment of onychomycosis. Clin Dermatol. 2013 Sep-Oct;31(5):544-54. PMID: 24079583 PubMed  
 13. Kreijkamp-Kaspers S, Hawke KL, van Driel ML. Oral medications to treat toenail fungal infections. JAMA Clinical Evidence Synopsis. JAMA 2018; 319: 397-8. pmid:29362778 PubMed  
 14. de Sá DC, Lamas AP, Tosti A.Oral therapy for onychomycosis: an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2014 Feb;15(1):17-36. doi: 10.1007/s40257-013-0056-2. PMID: 24352873 PubMed  
 15. Gupta AK, Daigle D, Paquet M. Therapies for onychomycosis a systematic review and network meta-analysis of mycological cure. J Am Podiatr Med Assoc. 2015 Jul;105(4):357-66. PMID: 25032982 PubMed  
 16. Piraccini BM, Sisti A, Tosti A. Long-term follow up of toenail onychomycosis caused by dermatophytes after successful treatment with systemic antifungal agentS. J Am Acad Dermatol 2010; 62: 411-4. PubMed  
 17. Ma W, Si C, Kasyanju Carrero LM, et al. Laser treatment for onychomycosis: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(48):e17948. PubMed  
 18. Goldstein AO, Bhatia N. Onychomycosis: Management. UpToDate, last updated Sep 08, 2022. UpToDate  
 19. Sotiriou E, Koussidou-Eremonti T, Chaidemenos G, et al. Photodynamic therapy for distal and lateral subungual toenail onychomycosis caused by Trichophyton rubrum: Preliminary results of a single-centre open trial. Acta Derm Venereol 2010; 90: 216. pmid:20169321 PubMed  
 20. Gupta AK, Ryder JE, Johnson AM. Cumulative meta-analysis of systemic antifungal agents for the treatment of onychomycosis. Br J Dermatol 2004; 150: 537-44. PubMed  
 • Faktagranskad av: Caroline Danell, specialist i dermatologi, Diagnostiskt centrum Hud, Stockholm
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet